Призив!!! Незабавно спиране на изсичането на боровата гора в с.о. Горна Трака

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО КОМИСИЯТА ПО ЖАЛБИ И ПЕТИЦИИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДО МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

ДО ОБЩИНА "ВАРНА"

 • ВЪЗРАЖЕНИЕ
  ОТ
  ЖИВЕЕЩИТЕ В М-СТ Коджа Тепе / Голяма Могила /, м-ст Ваялар или по сега действащите кадастрални карти с. о Горна Трака

  Уважаеми управляващи,
  Ние сме група граждани, които искаме да възразим срещу започналото изсичане на гората, която по кадастрална карта се води към „Коджа Тепе“. Тези пояси от смесена гора (бор, дъб, мъждрян и др. широколистни видове) са засадени преди много години (над 70-80 години), за да изпълняват следните основни функции: против ерозия, против наводнения и ветроспираща.

За живеещите в района гората е еко парк, в който се разхождат и дишат чист въздух. Нашето желание е да не ни отнемате и малкото чист въздух, който дава тази гора на гр. Варна.

ИСКАМЕ СЕЧТА НА ГОРАТА ДА СПРЕ; собствениците на гористия терен да бъдат обезщетени с други парцели; възстановяване на горския пояс!

 • „Горите пазят почвата на нейното място. Те задържат дъждовна вода, така че тя да се просмуква във водоносния слой под земята. Дърветата пазят водата от прекалено бързо изливане на земята и помагат за контрола над наводненията. Те се грижат за почвата и водата ни.“
  Дърветата осигуряват подслон, храна, почивка, красота и дом за птици, насекоми и други животни.
  Всеки път, когато големи части от гората се изсекат, много животни губят домовете си и всичко около мястото, където са расли дърветата се променя завинаги.“
 • Надяваме, се че ще направите необходимото, за да бъде удовлетворено нашето искане, което е за доброто на всички живеещи в околността и гражданите на гр. Варна. 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Местни жители да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...