Корекции в Плана за управление на Национален парк "Централен Балкан"

Image_8929308_308_0.jpg

ПЕТИЦИЯ

За корекции в Плана за управление на „Национален парк Централен Балкан“

 

Уважаеми колеги планинари,

Уважаеми граждани на Република България,

 

Отправяме към Вас този Апел за подписване на горната петиция! Резултатът от нея ще бъде изпратен до Председателя на народното събрание, Президента на Република България, Министър председателя на Република България, Комисията по околна среда и водите към народното събрание, Министъра на околната среда и водите, Омбудсмана на Република България. Текстът на Петицията и резултатите от него ще бъдат изпратени в превод до Председателя на европейската комисия към Европейския парламент, като в допълнение ще опишем дейностите, които се извършват в момента по билото на Стара планина в отсечката Беклемето-х.Дерменка по проект, финансиран от Европейския съюз с въпрос "Необходимо ли е това строителство, което ще доведе до увеличаване на потока с МПС в защитена територия?".

Няма как с няколко думи да се опишат необходимите промени в Плана за управление на „Национален парк Централен Балкан“, затова запознайте се подробно с предлаганите корекции, преди да подпишете Петицията! Съгласно чл. 60 от ЗЗТ, в края на първия четиригодишен период, след влизане в сила на Плана за управление, се предвижда публично обсъждане на изпълнението на предвидените дейности и необходимостта от внасяне на корекции в него. Планът за управление на Национален парк „Централен Балкан“ е приет на 24.03.2016 г. и този четири годишен период изтече тази година. За съжаление вече повече от половин година това публично обсъждане се отлага и дата за неговото провеждане не е определена. Затова е и тази Петиция, да покажем, че е време това обсъждане да се състои и предлаганите промени да се приемат. А те са следните:

1. Относно „Пътища със свободен достъп“, съгласно Приложение 3.2.3. от Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“. Налагане на забрана за движение на всякакъв вид моторни превозни средства (МПС) по част от регламентираните в момента пътища, с изключение на МПС собственост на парковите служители; арендаторите и/или хижарите на хижите и заслоните, с цел зареждане или ремонтни дейности; животновъдите в района (при осъществяване на строг контрол от страна на парковите служители); ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и други специализирани МПС; организирани групи за посещения под егидата на Дирекцията на Парка.

Тези пътища са следните:

 • м. Беклемето - х. Дерменка. Забрана за движение на МПС след паметника „Арка на свободата“ и обособяване на паркинг в подножието му от североизток.
 • с. Тъжа - хотел Табите - гр. Априлци (кв. Острец). От юг - обособяване на паркинг около х.Русалка, в краен случай в м.Светишка поляна. След х.Русалка забрана за движение на МПС към билото. От север – обособяване на паркинг в района на Дългата поляна (северозападно от превала на прохода). След него - забрана за движение на МПС.
 • с. Рибарица (р. Заводна) – м. Долния дол – х. Вежен. Разрешено за движение на МПС само до границата на парка в м.Долни дол и обособяване на паркинг там.
 • Рибарица (р. Заводна) – м. Долния дол – х. Бенковски. Разрешено за движение на МПС само до границата на парка в м.Долни дол и обособяване на паркинг там.
 • с. Дивчовото – м. Сеньова поляна – х. Момина поляна. Разрешено за движение на МПС само до границата на парка в м.Сеньова поляна и обособяване на паркинг там.
 • м. Лъгът - х. Мазалат. Разрешено за движение на МПС само до границата на парка и обособяване на паркинг преди излизане на пътя на билото в м.Червената локва или при невъзможност – да се направи такъв в м.Червената локва (западното подножие на вр. Малък Бухал).

2. Относно „Пътища с ограничен достъп до 10 броя на ден“, съгласно Приложение 3.2.5. от Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“.  Налагане на забрана за движение на всякакъв вид моторни превозни средства (МПС) по част от регламентираните в момента пътища, с изключение на МПС собственост на парковите служители; арендаторите и/или хижарите на хижите и заслоните, с цел зареждане или ремонтни дейности; животновъдите в района (при осъществяване на строг контрол от страна на парковите служители); ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и други специализирани МПС; организирани групи за посещения под егидата на Дирекцията на Парка.

Тези пътища са следните:

 • х. Бенковски – м. Булуваня. Пълна забрана за движение на МПС след границата на Парка в м. Долни дол (р.Заводна).
 • хотел Табите – вр. Ботев. Пълна забрана за движение на МПС. Като разрешен път с дневна квота от 10 броя автомобили да остане само пътя Паниците-вр.Ботев.
 • гр. Сопот - х. Незабравка (с разклонение до х. Добрила). Обособяване на паркинг до границата на Парка в м.Пресечен камък (над междинна станция на лифта) и забрана за движение на МПС след него.  

3. Относно пешеходните туристически маршрути, съгласно Приложение 3.1.8. от Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“.

3.1. Предложения за отпадане на маршрути от Приложението:

 • с.Черни Осъм-КИП „Нешковци“-х.Амбарица (през м.Жидов дол) (№39 от списъка). Маршрутът не се използва от години.

3.2. Предложения за промяна на част от трасетата на маршрути от Приложението:

 • гара Копривщица-м.Въртопа-х.Бенковски (№19 от списъка). Промяна на трасето на участъка от подбалканското шосе до м.Въртопа, поради прокарването на път от община Антон върху част от туристическата пътека.
 • с.Рибарица-м.Соватски дол-х.Бенковски (№11 от списъка). Промяна на трасето на участъка от пътя покрай р.Заводна (преди разклона към х.Вежен) до кошарата над Соватски дол. Това е старото трасе на маршрута, който освен, че спестява доста вървене по път,  зимно време при големи снегонавявания е по-подходящ отколкото минаването по пътя през Соватски дол.

3.3. Добавяне на съществуващи и маркирани маршрути към списъка от Приложението:

 • гр.Априлци (кв.Видима)-Рибна река-Паметник Цанко Дюстабанов-вр.Марагидик-х.Тъжа. Удължаване на маршрута от паметника до вр.Марагидик. Съществуващ и маркиран летен маршрут, често използван от туристите. Чрез него се получава приятен двудневен кръгов маршрут през х.Тъжа. 
 • с.Рибарица-Ръждаво било-х.Ехо. Съществуващ и маркиран маршрут, използван от туристите. Чрез него се получава приятен двудневен кръгов маршрут през х.Ехо.
 • с.Рибарица-Долни дол-Златишки връх-х.Бенковски. Съществуващ и маркиран летен маршрут, използван от туристите. Чрез него се получава приятен двудневен кръгов маршрут през х.Бенковски.
 • с.Рибарица (Стара Рибарица)-вр.Голяма Шаля-х.Вежен. Съществуващ и маркиран някога всесезонен маршрут, използван от туристите. Чрез него се получава приятен двудневен кръгов маршрут през х.Вежен. Част от трасето между вр.Голяма Шаля и х.Вежен попада в границите на резерват Царичина.
 • м.Лъгът-Ловджийската чешма-х.Мазалат. Съществуващ и маркиран летен маршрут. Чрез него се получава приятен двудневен кръгов маршрут през х.Мазалат.
 • с.Скобелево-м.Асански поляни-х.Соколна. Съществуващ и маркиран маршрут, чрез който се получава алтернативно качване до х.Соколна (в момента има само един официален маршрут до хижата).
 • с.Скобелево-м.Демиркапия-м.Синаница (връзка с пътеката х.Соколна-х.Мазалат). Съществуващ и маркиран всесезонен маршрут, използван често от туристите. Чрез него се получава приятен двудневен кръгов маршрут през х.Соколна с предходното предложение.
 • х.Равнец-м.Булката-х.Васил Левски. Съществуващ и маркиран маршрут, използван често от туристите. Чрез него се получава приятен двудневен кръгов маршрут през х.Равнец и х.Васил Левски. Част от трасето му между м.Булката и х.Васил Левски попада в границите на резерват Стара река. В безлесната част след м.Булката извън територията на резервата е необходимо да се поставят около 10 жалона, указващи посоката.
 • гр.Карлово-м.Баража-х.Равнец. Съществуващ и маркиран маршрут, използван често от туристите. Чрез него се получава приятен двудневен кръгов маршрут през х. Равнец. Част от трасето му между м.Баража и х.Равнец попада в границите на резерват Стара река.

3.4. Изграждане на нови маршрути и добавянето им към списъка от Приложението:

 • х.Триглав-вр.Голям Кадемлия-вр.Малък Кадемлия (връзка с маршрут х.Соколна-вр.Росоватец). Това е един от най-често използваните маршрути в тази част на планината и единственият нормален и безпроблемен за изкачване на вр.Голям Кадемлия от юг по време на всички сезони през годината, който в момента е без маркировка и е опасен за туристите при неблагоприятни метеорологични условия.  За изграждането му е необходимо да се поставят метални жалони с бетонни пирамиди по цялото трасе, което по реброто е около 3.5 км. Става въпрос за около 50 жалона.  

4. Относно двата жизнено важни подслона в Парка, които в момента са в трагично състояние – х.Планински извори и заслон Маринка.

Вместо да се влагат безумни средства в безсмислени пътища както този Беклемето-х.Дерменка е редно да се помисли в посока възстановяването им и предоставяне за ползване на туристите. От тях има огромна нужда, особено зимно време, като х.Планински извори до преди години беше основен пункт за преминаващите групи по маршрут Ком-Емине. Същата е собственост на община Антон, която декларира готовност за безвъзмездно й отдаване при интерес за възстановяване.  

5. Относно туристическата инфраструктура на територията на НПЦБ.

От една страна, това е задължение на Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“. От друга, тъй като същите нямат необходимия ресурс от хора да поддържат тази инфраструктура, а практиката показа, че даването на фирми за поддържането й е вредно и крайния резултат е плачевен, през последните години тези дейности се извършват от доброволци, с минимална подкрепа от Дирекцията. Изхождайки от основното, че на първо място е важна безопасността на туристите, всички маршрути на територията на Парка трябва да се обследват след края на зимата и преди началото на активния туристически сезон с помощта на доброволци, но с финансовата помощ на Национален парк „Централен Балкан“. Основните елементи на туристическата маркировка са:  

5.1. Лятна маркировка. Прохождане на пътеките и при констатиране на компрометирана маркировка и/или обрасли участъци, същите да бъдат премаркирани и почистени. 

5.2. Указателни стрелки (табели). При прохождането на маршрутите да се провери тяхното състояние и наличност, и своевременно да се подменят липсващите и повредени такива.

5.3. Зимна жалонна маркировка. При прохождането на маршрутите да се провери тяхното състояние и наличност, и своевременно да се подменят липсващите и повредени такива.

5.4. Азимутни табелки по основния билен маршрут и по спускащите се на север и юг ребра с жалонна маркировка. Нещо, което е крайно необходимо и важно, и което не търпи отлагане повече във времето. Съвместно с ПСС и доброволци е нужно спешно да се изготвят тези табели с необходимата големина, номерация, посока, текст и всякаква друга необходима информация. За територията на Парка са необходими около 3300 бр. табелки, за които МОСВ е длъжно да намери финансиране.  

 

Уважаеми колеги планинари,

Уважаеми граждани на Република България,    

 

Национален парк „Централен Балкан“ е създаден за да се запази разнообразието от природни местообитания и да се съхрани техния естествен характер; да се запази биоразнообразието на генетично и видово ниво, както и екосистемите определящи съществуването на растителните, гъбни и животински видове; да се съхрани естественото състояние на горските екосистеми и особено на естествените гори; да се запази и поддържа естественото състояние на екосистемите в субалпийския и алпийския пояси; да се запази естественото състояние на екосистемите на влажните зони и течащите води; да се запази естественото състояние на екосистемите в скалните местообитания; да се запази и поддържа благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и видове с национална и международна консервационна значимост; да се опазва и поддържа естественото състояние и биологичния потенциал на недървесните ресурси в Парка (билки, плодове, гъби); да се осигури/поддържа предоставянето на екосистемни услуги от Парка и тяхното устойчиво ползване; да се поддържа оптимално ниво на познания и дългосрочен мониторинг на биологичното разнообразие в Парка; да се съхрани естественото състояние, единството и качествата на ландшафта и на представителните, типични и уникални елементи като суходолия, каньони, скални стени, пропасти, пещери и водопади; да се ограничи развитието на инфраструктурата до нуждите на парковото управление и да се въвеждат най-съвременни технологии при поддръжката на съществуващите обекти.  

С какво ремонтът на пътя Беклемето-Дерменка, увеличения трафик на всякакви МПС по пътища със свободен достъп контрастират с горния текст и смисъла за създаване и съществуване на един Национален парк, какъвто е „Централен Балкан“? С какво това ще допринесе до опазването на природата и местообитанията, екологичния туризъм и отдих?. Това, че околните терени са изорани от МПС (офроудъри, АТВ-та и ендуро мотори) не е в следствие на лошото му състояние, а на липсата на достатъчен контрол и санкции от страна на служителите на НПЦБ. Поради безумното вписване на 12 бр. пътища със свободен достъп в Приложение 3.2.3 на Плана за управление на НПЦБ, днес картинката с многобройните МПС в Парка е страшна. Непонятно е как вместо да се ограничи човешкото въздействие в един Национален парк умишлено се подтиква увеличаване на свободно движение на МПС в територията му, и то по места, където се извършва пешеходен туризъм, т.е където пешеходните маршрути са имено по тези пътища.  

Ако сте съгласни с посочените предложения за промени в Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“ – моля подпишете петицията. Също така можете да я покажете или изпратите на свои приятели, както и да я споделите където намерите за добре по сайтове, медии или социални мрежи.

За да запазим тази част от територията на Родината ни и за поколенията след нас. Бъдете здрави!  

 

Управителен съвет на Български планинарски съюз

Управителен съвет на Туристическо дружество „Насам-Натам“  

 

 


Български планинарски съюз    Свържете се с автора на петицията