Да спасим Небет тепе - древното сърце на Пловдив

Уважаеми съграждани, скъпи сънародници, днес Небет тепе, древното сърце на Пловдив, е в опасност!  

С действията си Община Пловдив постави в риск най-ценния археологически обект на града. 8000г. история са оставени безконтролно в ръцете на неизвестен строител. Градежи от времето на Микена са част от търг, без одобрен проект за тяхната консервация и реставрация.  

Бъдещето на Небет тепе е част от скандална обществена поръчка на "инженеринг". Без одобрен проект, само с техническо задание, строителят трябва да определи цената на бъдещите намеси. Експертите знаят, че е невъзможно. И най-добросъвестният строител не може да определи адекватно цената за бъдещите дейности без работен проект.  

В този търг проектантите са абсолютно зависими от строителя. Ако предложат качествени решения, които не устройват строителя, същият може просто да смени екипа. Авторите на проекта са в абсолютна невъзможност да упражняват ефективен и качествен авторски надзор.

Важно е да се знае, че археологическите обекти имат определени специфики. При тях проектът е важен, но сто пъти по-важни са технологията, авторският надзор и методическите указания на място. Емблематичен пример за щетите, които могат да нанесат неподходящите материали е кулата на Акропола на Перперикон. Камъкът е мек, а фугите са обработени с цимент. В резултат лицата на камъка са разрушени, а фугите стоят.  

Следва да се има предвид, че качествените материали за реставрация са в пъти по-скъпи от обичайно използваните в строителството и не рядко изпълнителите се опитват да ги подменят по време на консервацията и реставрацията. Единствено независимостта на проектантите от строителите може да гарантира качествено изпълнение на проектите.  

Ето защо:  

Настояваме за прекратяване на обществена поръчка „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР/КРР) за изпълнение на обекти по 3 (три) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: “По крепостните стени на Филипопол“, включваща:

- “Инженеринг на обект: археологически комплекс Небет тепе - консервация, реставрация, и експониране, УПИ ІІ-519.1055,519.963,519.1032, зеленина и археология, старинна градска част, гр. Пловдив.“

- „Инженеринг на обект: реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс "Небет тепе", гр. Пловдив“,

- „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс “Източна порта” на Филипопол, местоположение: ПИ 56784.520.1705, УПИ №I – 520.1318, КВ. 386, район „Централен”, гр. Пловдив“;

Настояваме, чрез самостоятелна процедура по ЗОП, да бъде възложено изработването на инвестиционни проекти в работна фаза и авторски надзор за посочените обекти, съобразно всички изисквания на Закона за културното наследство, конвенциите за защита на археологическото наследство и добрите световни и европейски практики. Критериите за оценка да бъдат предварително съгласувани с професионалните организации и експертната общност.

Настояваме за широко експертно и обществено обсъждане на работните проекти.  

Днес Община Пловдив си играе на руска рулетка с бъдещето на Небет тепе!  

Небет тепе не е само археология, Небет тепе е свидетелство за зараждането на човешката цивилизация по нашите земи - "акта за раждане" на Пловдив, както го определи наш колега.  

Ще го оставим ли на произвола на съдбата и ли ще го защитим?      

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Петкана Бакалова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook