За промяна на Законодателството в Република България, касаещо несправедливостта при пенсионирането на родителите на деца/лица с увреждания

Въпросът с пенсионирането на родители, които са се грижили за своите деца във времето, когато не е съществувала детска експертна лекарска комисия, продължава да чака своето решение! Тази ситуация касае семействата на лица с неврологични, сензитивни, ментални и множество увреждания. В годините по различни причини този проблем е неглижиран. С влизането на новият Закон за хората с увреждане се появи и неравно третиране на родителите грижещи се за деца с увреждане. Има решение на съда, което признава само ЛКК в болница, но не и от поликлиника. Същевременно в ТЕЛК решенията на децата/лицата с увреждания пише от кога датира увреждането, в голямата си част от раждането или ранна детска възраст. Също така в даден момент голяма част от родителите са започнали работа, внасят осигуровки, плащат данъци, но крайният резултат е, че не достигайки им например трудов стаж  една година, могат да се пенсионират, ако доживеят, на 67 годишна възраст, като им се признава 15 години трудов стаж.


Сдружение "Асоциация на родителите на деца с епилепсия"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение "Асоциация на родителите на деца с епилепсия" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...