ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРИЕМА НА НОВОПОСТЪПИЛИ ДЕЦА В ЯСЛИТЕ!

Искаме отмяна на забраната на приемане на нови деца в яслите в страната. Не виждаме причина за такава дискриминационна забрана, при положение, че част от тези деца са навършили две години по време на извънредното положение и не са имали възможност да започнат да посещават детско заведение по независещи от тях и родителите им причини. Не виждаме причина тази забрана да продължава да действа при положение, че всичко друго в страната е отворено и работи!