ВАУЧЕРИ ЗА НЕПРИЕТИТЕ В ГРАДИНА ДЕЦА

Тази година отново 8000 деца в София не са приети в общинска ясла и градина. Те няма да ползват издръжката от община и държава /между 400 и 500 лева месечно/, която ползват приетите.


Неприетите са изтеглили «лош» късмет. Не са успели в този «чоп». «Лотарията» е избрала деца със същите точки, отговарящи на същите условия, но… имащи късмет!


Неприетите деца са бебета, 2, 3, 4-годишни момченца и момиченца. 8000, но без късмет – държавата и общината нямат нито място за тях в своите ясли и градини, нито компенсации.


Родителите им.. ами да се справят някак, казват чиновниците.
Приетите плащат за градина 60лв. месечно. Неприетите – 700, 800, 900лв…

Проблемът е от 15 години. Властта е същата. Децата се сменят, растат, но са същия брой – всяка година между 5000 и 8000.

На 1 юни 2020Г. група родители се срещнаха с чиновници от общината. Стана ясно, че: терените на общината вече са усвоени, и няма къде да се строи. Но въпреки това, общината не можела да компенсира децата за «не-ползване» на услуга. Услуга, която те не ползват само и единствено заради… общината!

Затова сега искаме:

Ваучер /компенсация/ за всяко дете, неприето в общинска ясла и детска градина!

Ваучерите да се ползват по ясни правила, в частни детски заведения, заведения от алтернативен тип /кооперативи, центрове/, при спазване на предвидени нормативни изисквания.

Тези ваучери са единственото незабавно решение.

Всяко дете има право на равен достъп до публични средства и услуги.

Моля всеки, който е съгласен с искането ни за ваучери, да подпише тази петиция.

Време е лотарията с малки деца да спре!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ива Йосифова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...