В подкрепа на частните центрове за грижа и възпитание на деца

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  

ДО Г-ЖА РУМЯНА ПЕТКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АСП  

ДО Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД  

ДО Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

  ДО ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ГР. ВЕЛИКОМ ТЪРНОВО

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

  с искане за разрешаването  на дейността

на частните детските центрове

 при въвеждане на цялостни мерки за децата,

  по време на кризата, причинена от COVID-19

 

  Уважаеми госпожи и господа,

В края на извънредното положение и въвеждащите епидемичните мерки, България  започна да прилага икономически мерки в защита на работодатели и работещи. Расте, обаче притеснението в обществеността от  неясния механизъм, по който се определят приоритетите за прилагане и отмяна на мерките.         

Това отворено писмо има за цел да насочи вниманието Ви към вече болезнената липса на подкрепящи мерки за грижата и образованието на децата в България, както и за невъзможността на родителите да посещават работните си места. Какво се случва с родители, останали без платени отпуски, изгубили работните си места, останали без доходи?

 Апелираме час по-скоро фокусът на управляващите да бъде пренасочен от рестриктивните мерки, които бяха належащи в началото на извънредното положение, към трайната и дългосрочна грижа за детското развитие.

Апелираме за разрешаването на дейността на частните центрове за грижа и работа с деца, които са в единствена помощ на родителите.

Апелираме за зачитане  правото на свободен избор на родителите дали да пуснат детето си в предпочитаната от тях форма на грижа/ образование или не. 

Особено внимание обръщаме на факта, че в нито една европейска държава не се наблюдава дискриминиране на частните структури за развитие и грижа на децата за сметка на държавните. Всъщност, тенденцията е по-скоро към приоритизиране на частни и неформални структури за деца, които в по-голяма степен разполагат с нужния ресурс, за да осигурят спазване на препоръчителните мерки - работа с намален брой деца в група, работа навън, санитарно-хигиенни мерки и др.  

Ще оказваме пълна подкрепа за спазването на  мерки, които ще  гарантират отговорна и здравословна нормалност в грижата за децата. Прилагаме следното предложение за основополагащи принципи, които да залегнат в определянето на мерките, които да подпомогнат българското семейство, българските деца и хората, отдали се на тях, като: своевременност, акцент върху работа с по-малки групи деца, адекватни мерки в подкрепа на всички деца и структури, които се развиват в сектора на грижата и  възпитанието.  

 

 

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР "РОСИ" - РОСИ 75 ВТ

 

ДЕТСКИ ЦЕНТЪР "ПАЛАВНИЦИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

СТУДИО "МЕЧТА" - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

ДЕТСКИ КЛУБ "БЪЛШЕБСТВО" - РУСЕ

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР "БЪДЕЩЕ"

 

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Росица Тодорова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook