Декларация за отказ от представителство от НПО, включени в Съвета за развитие на гражданското общество към МС.

Декларация за отказ от представителство от организациите, включени в Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет

Ние, гражданите на Република България, заявяваме, че НИТО ЕДНО юридическо лице с нестопанска цел, член на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА нас, нито изразява нашите интереси на граждани на Република България. Обявяваме се категорично ПРОТИВ да бъдем представлявани от самообявили се за наши представители организации. Същите по никакъв начин не са получили нашето разрешение да дават становища от наше име, нито да бъдат изразители на нашите интереси. Процедурата за избор на членовете на новия Съвет за развитие на гражданското общество, е проведена в пълно медийно затъмнение.
Декларираме, че никога и под никаква форма не сме упълномощавали въпросните организации да ни представляват пред властите в страната, нито да участват от наше име в колективния орган към МС, наречен Съвет за развитие на гражданското общество. За нас този орган е непредставителен, той не защитава нашите интереси, а интересите на силно ограничен кръг от обществото, в качеството си на наети лица в съответните НПО, както и лобистки интереси на финансиращите ги международни организации. В този Съвет ще участват НПО, получаващи досега грантове от чужди фондации. Правомощията на този Съвет са изключително широки. Така например от него ще зависи финансирането на неправителствените организации, а годишно става дума за суми от порядъка на 60-70 милиона лева. Получателите на грантове от чужди държави сега ще имат правото да разпределят и българското финансиране на неправителствения сектор.
В тази посока не можем да приемем, че ние, българските граждани, ще бъдем представлявани от организации без широка обществена подкрепа, някои от тях придобили печална слава, скандализирайки обществото със своите позиции и действия, обявявайки категоричната си подкрепа за ратифициране на противоконституционни международни договори, в частност - Истанбулската конвенция, същите НПО, които ревностно лобират за влизането в сила на скандалния Закон за социалните услуги, за който се води дело в КС за установяване на противоконституционност.

Списъкът на НПО - избрани в Съвета за развитие на гражданското общество, чието представителство декларираме, че отхвърляме с настоящата петиция:
1. „Българския хелзинкски комитет“
2. „Асоциация на парковете в България“
3. „Български център за нестопанско право“
4. „Български дарителски форум“
5. „Работилница за граждански инициативи“
6. Фондация „Заедно в час“
7. Сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“
8. "Светът на Мария"
9. "Български фонд за жените"
10. "За нашите деца
11. "Българска асоциация за алтернативен туризъм"
12. Асоциация "Родители"
13. "Карин дом"

Инициатор на петицията
Движение Българско семейство

Организации, подкрепящи петицията:

"Да запазим българското семейство"


Движение Българско семейство    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Движение Българско семейство да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...