Защита правата на предучилищните педагози в България

  Ние,   предучилищните педагози,  се обявяваме   против  системното  пренебрегване на гилдията  ни от синдикати и управляващи в системата на образованието!   Ето и  исканията, зад които  заставаме:
 
  1.За целия персонал в детските градини да се осигурят качествени и надеждни  предпазни средства, но не за сметка на бюджета на детското заведение.    
 
  Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването  да започнем работа с деца в условията на епидемия от COVID-19 настояваме да се отпусне  допълнително финансиране за всички детски градини с цел  осигуряване на надеждна защита  и безопасни условия на труд за целия персонал. Закупуването   на качествени  предпазни средства в достатъчно голямо количество за дълъг период  от време ще бъде затруднение за бюджетите на детските заведения.  Ползването на  една и съща маска  при високи температури през целия работен ден я превръща в източник на инфекция и  носи сериозни рискове за личното здраве на всеки от нас. Необходими са минимум 3 броя маски   ежедневно за всеки работещ в детската градина. Ползването на шлем също е препоръчително, тъй като може да осигури приток на свеж въздух по време на престоя навън. Необходимо е   системно зареждане  на  всеки вход и  група с качествени дезинфектанти, подходящи за употреба от деца.  Това, което получиха  предучилищните педагози, е  право да работят с деца с неясен здравен статус и предпазни средства, закупени от бюджета на детските заведения и достатъчни само за началото на работния процес. Не виждаме къде тук е грижата за децата и персонала.  
 
2. Децата да бъдат приемани само след представяне на пълен набор от  изследвания, изискващи се при отсъствие  над 2 месеца, и бележка от личен лекар, удостоверяваща, че детето е здраво и няма паразити.  
 
   Всеки член на колектива се допуска до работното си място само след извършване на всички необходими изследвания . Тази негова изрядност спрямо наредбите се обезсмисля при положение, че му се предоставя възможност да работи с деца с неизяснен здравен статус. СOVID-19  е сериозна заплаха, но нека не забравяме и за другите заплахи за здравето. В противен случай рискуваме разпространение на множество заболявания. Да се разчита на декларации, попълнени от родителите, с които те да удостоверят, че детето им е здраво, е  несериозно и безотговорно. С декларацията те удостоверяват не че детето им е здраво, а само че те самите нямат информация то да има здравословен проблем.  Филтърът при прием също не дава нужните гаранции при  условие, че децата често са преносители на зараза, но без да имат  изявена симптоматика.  Не рискувайте здравето на децата и персонала! По-добре преглед с час в осигурени коридори  пред лекарските кабинети, отколкото  струпване на потенциално болни деца в групите!   
 
3. Да се обмислят  евентуалните последствия от решението да бъдат приемани в групите  деца без ограничение в броя им .
 
    По последни данни от проведено от нас  проучване сред родителите се оформя констатацията, че предстои бързо завръщане на голям процент от децата след  отварянето на детските заведения. Това означава в цифри не първоначално определения  максимален брой  10-14, а между 15 и 20, на места и до 27-28 деца с тенденция към увеличение до пълен капацитет. Препоръка на министерството на здравеопазването е в такива случаи децата да бъдат приети в сформирани подгрупи, като грижата за тях се раздели между педагога и помощник-възпитателя. Това на практика е невъзможно предвид допълнителните задължения на помощник-възпитателите, отнемащи над 50 % от работното им време - четирикратна дезинфекция на занималня и общи части, поддръжка в хигиенен вид на спални помещения,  сервиране, почистване и стерилизиране на съдове и играчки, дежурство на входа при прием  и изпращане на децата и т. н. На практика през това време педагогът е сам.
 
  4. В случай, че се установи заболяло от КОВИД-19 дете или заболял  член на семейството му, за персонала да бъдат осигурени надеждни тестове и под карантина да бъдат поставяни само доказано болни!
 
  Да бъдем  карантинирани ние, педагозите, семействата ни,  помощник-възпитателите  и  техните семейства, без да е доказано, че сме болни - това ще лиши семействата ни  от социален живот и няма как да бъдат компенсирани за пропуснатите ползи.  Имаме работещи съпрузи,  ученици, на които предстои матура, кандидатстуденти. Кой и как ще компенсира пропуснатите ползи за тях в случай на карантиниране на цялото семейство  без тестване ? Това е само един пример, но семействата ни не бива да бъдат жертва на недообмислени наредби. 
 
  5. За всички предучилищни педагози  да бъде отпуснат компенсаторен служебен отпуск в размер на изразходвания годишен платен отпуск на всеки педагог по време на извънредното положение !  
 
     Предучилищни педагози, медицински  сестри, помощен персонал работят в общ  колектив в детските градини. Ползваният от медицинските сестри платен отпуск  по време на извънредното положение беше заменен изцяло от служебен такъв.  За помощния персонал чрез допълнителен анекс бяха добавени 20 дни също служебен отпуск. Това е справедливо, разбира се, и ние го подкрепяме, но смятаме, че е редно   да не  бъдем пренебрегвани само ние, учителите, когато се взимат решения за компенсиране на  членове на колектива. Ние сме  пряко отговорните за опазване живота  и здравето на всяко дете. Ние сме тези, които са  неотлъчно  до децата по време на престоя им в детското заведение. Планираме образователния процес и осигуряваме неговата резултатност чрез постоянно педагогическо взаимодействие. Грижим се за психическия комфорт на детето и полагаме усилия то да се чувства спокойно и сигурно.  Помощник-възпитателите са незаменими  в работата ни , но имат много други трудови задължения, поради което реално в голяма част от времето учителят е сам с децата в групата.   Годишният отпуск на педагозите е с такава продължителност, именно  защото е съобразен със степента на отговорност и психическо натоварване  на работното място. Този  отпуск не е подарък, нито  специална привилегия, а необходимост, за да може предучилищният педагог да продължи пълноценно да изпълнява задълженията си. Прекараният в социална изолация отпуск не е  почивка!   В началото на новата учебна година се очаква да започне атестирането на педагозите. Добре е да се помисли в какво състояние за работа ще бъдат всички тези  хора, поставени в условия  да работят  през цялото лято, след като са преживели тежката за всички двумесечна изолация. Работата ни е специфична. Изисква концентрация и голямо  търпение. Очаквате от нас да имаме сили за нов старт, без да сме спирали ?!   
 
6.    При очакваното обсъждане и прием на нов КТД на 11.06.2020 г.  да се приеме в случай на епидемия или друга причина, спираща работния процес с деца, за персонала да бъде отпуснат служебен отпуск за целия период, в който детското заведение не работи.
 Годишният платен отпуск не е предвиден  да попълва  такива периоди, в които учителят не работи не по свой избор и желание. Наше право е да получим възможност да планираме по личен избор  пълноценната  почивка, която заслужаваме, предвид натовареността и огромната отговорност, която носим на работното място.
  
 
7.При приема на нов КТД на 11.06.2020 г.  да се приеме  забрана за  сливане на групи деца в детските градини в ситуация на обявена  грипна епидемия.    
 
  Това е наложително на първо място с цел предотвратяване на разпространението на заболеваемостта сред децата . Съществуващата досега практика по време на обявена за училищата грипна епидемия и респективно намален брой деца в групите да се правят такива сборни води до риск  от увеличаване броя на заболели  деца.  Не на последно място трябва да се има предвид, че  поради сливане на групите педагози  излизат в платен отпуск, докато колегите им от училищата ползват служебен такъв в размер на 5 дни. Това е  практика, която трябва да бъде спряна! По време на обявена епидемия групите в детските градини трябва да имат право да функционират без изисквания за минимален брой деца в тях.  Все пак главната цел е да се спре разпространението на заболяване.    Когато бяхме пуснати в принудителен отпуск в размер на 50 % от полагаемия годишен, никой не взе предвид факта, че още по време на  грипната ваканция , започнала през февруари и сляла се с извънредното положение, на много от нас се наложи  да ползват такива дни от платения си отпуск поради намалелия брой деца. Като резултат от това проблемът с изтичащи отпуски на педагозите застана на дневен ред много по-рано от очакванията на министерството на образованието.  
 
8.. Да се излезе с адекватно решение за учителите, страдащи
от  онкологични заболявания, диабет, астма и други заболявания, поставящи ги в рисковата група.
 
   Какъв е вариантът те да продължат да упражняват професията си в тази обстановка?  Не могат да сменят местоработата си, след като са посветили живота си на тази професия, нито да останат в неплатен отпуск. Много от тези хора са в предпенсионна възраст. Как ще бъдат защитени те ?   
 
 Това са исканията, на които бихме искали да бъде обърнато внимание! Ние сме  достойна част от учителската гилдия! Не сме "гледачки"и "бавачки". Ние сме учители и очакваме към нас да се отнасят като с такива!              
 
 

Автор на петицията

Името на лицето за контакт (възможно е и име на организация и/или отдел).

 

Разширени настройки

Можете да персонализирате това, което се изисква от подписалите, да промените езика на формуляра за подпис и да изберете URL адреса на петицията.

 Показване на настройките 

Вашият имейл адрес

Вашият имейл адрес е вашето потребителско име.

 
Вашият имейл адрес

Моля, повторете имейл адреса си.

 
Парола
Трябва да има поне 6 символа.
 
 Публикувайте петицията

Може да редактирате Вашата петиция по всяко време след публикуването ѝ. Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нашите петиции се споменават в медиите всеки ден, така че създаването на петиция е един страхотен начин да бъдете забелязани от обществото и хората, взимащи решения.

 

Защо да изберете Peticiq.com?

  • Не са необходими технически умения.
  • Можете да използвате текст, изображения, видеоклипове, линкове и списъци.
  • Можете да видите цялата информация, която предоставят подписващите (включително и имейл адреса им), когато те подпишат вашата петиция.
  • Можете да поддържате подписващите лица информирани и ангажирани чрез публикуване на съобщения. Можете да видите какво се е случило от началото на петицията и какво ще се случи след това. Подписалите ще бъдат уведомени по имейл, когато публикувате ново съобщение.
  • Можете да решите какво се иска от хората, подписващи вашата петиция.
  Покажи повече

Съвети

  • Добавете изображение или видеоклип към петицията си.
  • Поискайте от някого да провери вашия текст.
  • Не забравяйте да популяризирате вашата петиция.
 
 
 
 

Предучилищни педагози , гр. Пловдив    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Предучилищни педагози , гр. Пловдив ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...