Да запазим престижа на специалност “Право”. Петиция против приема в специалност “Право” в СУ “Св. Климент Охридски” без КСК!

Тази петиция е насочена към студентите в специалност "Право" във всички ЮФ на територията на Република България, както и към практикуващи юристи.

Ако министрите на правосъдието и на образованието Данаил Кирилов и Красимир Вълчев одобрят промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", тази година в специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски" ще може да се кандидатства само с оценките от дипломата за средно образование и от положения ДЗИ по БЕЛ. 

Специалност "Право", както и специалностите „Медицина“ и „Фармация“, са едни от най-престижните и перспективни специалности не само в СУ, но и в страната. Като такива се предполага да се кандидатства само след положени кандидатстудентски изпити по изискуемите предмети в съответния университет. За разлика от специалностите „Медицина“ и „Фармация“, които и тази година запазиха изискванията си, младежите, които искат да бъдат първокурсници в ЮФ на СУ през учебната 2020/2021 година, няма да има нужда да полагат изпити по Български език и История. 

Това не само обезсмисля положените от бъдещите първокурсници усилия, но и уронва престижа на самата специалност, която по правило е "регулирана", т.е. студентите в нея се приемат чрез писмени конкурсни изпити при условия и по ред, определени от висшето училище. 

 

 

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Magdalena Stoeva ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...