НЕ НА КОНЦЛАГЕРА КАМЕНАР !!!

        ДО: Г-Н ИВАН ПОРТНИХ

                  КМЕТ НА

ОБЩИНА ВАРНА  

ДО: Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА  

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВАРНА

                                           

 

 

                                             ПРОТЕСТНА  ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,           

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛАБАНОВ,         

               В продължение на почти една календарна година Общински приют за безстопанствени кучета-с.Каменар,Варна е нефункциониращ обект. Макар и дейността му да бе спряна с уведомление от г-н Портних-кмет на гр. Варна,под претекст за предстоящи ремонти и ремонти на ремонти е пределно ясно,че това беше ход  за успокояване на общественото напрежение. Обществена тайна е,че поради меко казано неефективно управление на дейността  години наред,ОПБК-Каменар се е превърнал в бездънна яма за обществени средства,като извършената дейност струва на варненци десетки пъти по-скъпо от пазарната стойност на подобни услуги. Всички са наясно,че от бюджета на ОПБК-Каменар  изсмукват средства служители,чиито задължения нямат нищо общо с дейността на приюта,а на управителят на приюта е отнета възможността да ги контролира.Обществена тайна е също,че физическото и здравословно състояние на персонала на ОПБК-Каменар не позволява полагането на труда за който са назначени.        

              И тук възниква въпросът-Защо десетките държавни и общински служители,назначени да контролират разходването на публични средства си затварят очите пред всичко това?!        

              Разбира се за една останала безконтролна администрация с право да разходва безконтролно чужди/публични средства,всичко гореописано не е достатъчно.... И от 14.05.2020 г. приютът вероятно ще функционира отново.        

              Приютът ще бъде отворен въпреки това,че нито една нередност не е отстранена,въпреки,че е АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО да бъде отворен,но това не е всичко. Приютът вероятно ще отвори с нов-стар временен управител защото,нямало кандидати... Това разбира се е абсолютна лъжа и ще бъде доказано пред компетентните органи. Другият шокиращ факт е,че за ветеринарен лекар се готви  д-р Москова,много ценен и несменяем кадър с гарантирана,очевидно, общинска служба до пенсия. Това е същият ветеринарен лекар за който години наред всички,без изключение,организации настояваха да бъде отстранен поради ред основателни причини,повечето описани в констативни протоколи на контролни органи.           

               И така във всички нас се прокрадва обосновано предположение,че и тази година огромният бюджет на ОПБК-Каменар ще потъне безследно в ненужни дейности и пера,а на есен за кастрации ще са останали няколко хиляди,точно както се случи с бюджета за 2019 г,а и доста назад във времето.         

              С оглед на всичко гореописано,всички ние в качеството си на представители на юридически лица с нестопанска цел с всички права и задължения произтичащи от законите на Република България, но не на последно място и в качеството ни на граждани данъкоплатци издържащи огромна,но за сметка на това неработеща администрация, НАСТОЙЧИВО ПРИЗОВАВАМЕ:

1.       За пълна ревизия за срок от пет години назад на похарчените публични средства,за какво са били предназначени и  какво е съотношението между степен на постигнати резултати и разходвани за тях публични средства.

2.       За незабавно ПРЕКРАТЯВАНЕ на доказаните в годините неефективни и съмнителни практики,водещи до потъването на обществени средства и непостигане на целите за които са предназначени.

3.       За дисциплинарни, административни,а ако е налице престъпление и наказателни санкции за всички отговорни лица и служители за неефективното разходване на публични финанси,претърпените щети чрез загубени съдебни дела от Община Варна и нарушението на закони,наредби,заповеди и правилници,което отново е довело  до загуба на публични средства,както и до смъртта или физическо и ментално увреждане на хиляди животни.

4.       За категорични гаранции,че нито едно животно няма да бъде настанено в ОПБК-Каменар поради неоспоримият факт,че с настаняването се извършва жестокост към животното,класифицирана като административно нарушение,а в някои случаи и като престъпление според Наказателен Кодекс на Република България.

5.       Пълно предоставяне на дейността по овладяване на популацията на бездомни животни на територията на Община Варна,на поне една неправителствена организация за защита ана животните.                

               С настоящата протестна декларация обявяваме и категорична готовност за протестни действия съобразени със законодателството. Същите, могат да започнат във всеки един от дните след 18.05.2020 г.    

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Лъки Хънт Проджект да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook