Обективно разследване и справедливост за унищожената колония на големи корморани

Единствената за Северното Черноморие колония на защитения вид голям корморан край Дуранкулашкото езеро е напълно унищожена. Това установяват природозащитници на 06 май при мониторинг на водолюбиви птици край езерото. 

В резултат на изсичане на дърветата, в които 180 двойки птици гнездят, при това в разгара на размножителния период, стотици яйца и новоизлюпени малки са унищожени. 

За съжаление, вредите от случилото се са необратими. Вече е късно да ги поправим, но можем да се погрижим за превенцията на такива деяния за в бъдеще, като изразим категорично своето човешко и гражданско отношение към случилото се и настояваме за поемането на отговорност. 

Както изсичането на горски дървета, така и унищожаването на защитена територия или местообитание и или на защитен вид, съставляват престъпления съгласно действащото ни законодателство. Задължение на всеки гражданин е да съобщава на органите на досъдебното производство за деяния, които според него биха могли да представляват престъпление, а задължение на прокуратурата е да упражнява контрол за законност. Водена от това, подготвих кратък текст, с който да сигнализирам компетентната прокуратура за случая.

Идеята ми не е провокирана от никакви и ничии интереси, освен от интереса ми като личност и като ценител на природата да я пазя и уважавам, и като гражданин да познавам и спазвам законите на държавата, в която живея, и на обществото, от което съм част. С тази петиция се стремя да покажа, че респектът към околната среда и към законността далеч не е присъщ само на мен. Затова моля за подкрепа тези от вас, които също като мен са на мнение, че е нужно да проявим отговорност. 

С цел абсолтютна прозрачност публикувам по-долу пълния текст на сигнала, който подготвих за изпращане към прокуратура, за да може всеки сам за себе си да прецени дали има желание да подкрепи идеята. Резултатите ще приложа към сигнала. 

"Уважаеми прокурори,

В изпълнение на общественото си задължение по чл.205 ал.1 от Наказателно-процесуалния кодекс, Ви уведомявам за наличие на данни за евентуално извършени от неизвестно лице престъпления от общ характер по смисъла на чл. 235, ал.1, чл.278в и чл.278г от Наказателния кодекс в условията на идеална съвкупност по чл.23, ал.1 от НК.

По подадена от Българското дружество за защита на птиците информация, на 06.05.2020г. е установено, че единствената за Северното Черноморие гнездова колония на птицата голям корморан (Phalacrocorax carbo) е унищожена изцяло в следствие изсичане на целия дървесен масив, в който птиците гнездят, в непосредствена близост до брега на Дуранкулашкото езеро. Съгласно посочените данни колонията е наброявала над 180 двойки от животинския вид. Твърди се, че при изсичането на дърветата е унищожено цялото поколение на посочените птици, действието е довело до смърт по особено мъчителен начин на всички вече излюпени техни малки и до прогонването на възрастните екземпляри от вида от района. Обръщам внимание на обстоятелството, че големият корморан е един от защитените видове у нас, както е видно от  предоставения от Министерството на околната среди и водите изчерпателен списък на защитените видове, достъпен на официалната страница на държавната институция - https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/zastiteni-vidove/jivotni/

Информацията за случая, на която се позовавам, е разпространена от национални медии, сред които се нареждат БНТ1, БТВ, БНР, и други, и е публично достъпна. По-долу прилагам едва част от публикациите по темата:

https://news.bnt.bg/news/unishtozhena-e-edinstvenata-koloniya-ot-golyam-kormoran-po-severnoto-chernomorie-1053509news.html?fbclid=IwAR3KVl1v-7AWSxWgSCDc_Cp6eP4nH2pUzNV2wfLYPPaLB4GQkZ8pQYpmROY 

 https://btvnovinite.bg/bulgaria/unishtozheno-e-mjasto-za-gnezdene-na-goljam-kormoran-po-severnoto-chernomorie.html  https://www.bnr.bg/horizont/post/101272611

С оглед на горното, моля да образувате проверка  относно:

-          обстоятелствата във връзка с изложеното деяние, между които статутът на земята и собствеността върху нея, наличието или липсата на разрешение от компетентен орган за извършената сеч и не на последно място с източника, от когото изхожда нареждането за извършването ѝ;

-          евентуалния престъпен характер на деянието;

-          откриването на извършителите му, в случай установяване наличието на съставомерност.

Предвид степента на обществена опасност на този род престъпления и необходимостта от недвусмислено обществено отричане на идентични деяния и от превенция на техния вредоносен резултат върху околната среда, животинския и растителния свят, екоравновесието и изобщо върху облика на природата на Република България като едно от основните ѝ национални богатства, моля да бъде уведомена обществеността за извършената проверка и заключенията от нея. Всеки гражданин е длъжен да съобщи на органите на досъдебното производство за деяния, които според него биха могли да представляват престъпление. Нашето гражданско задължение носи още по-голяма тежест тогава, когато става дума тези защитени интереси и блага, чиято закрила зависи единствено от кумулативното наличие на гражданско и обществено самосъзнание и реакция и от стрикното съблюдаване за законността при всяка дейност, която съдържа потенциал да ги накърни."

Благодаря!

 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Лора Младенова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...