Против орязването на парите за Хуманитарната Гимназия!

Уважаеми дами и господа, граждани на Пловдив!

Уважаеми учители, родители и ученици!

 

На 14.05.2020 г. на сесията си общинските съветници ще трябва да решат дали да гласуват предложението за орязване на 120 хиляди лева, от предвидените за проектиране на ново крило на ХГ “Св. Св. Кирил и Методий”, с обосновка, че те ще отидат за довършването на бул. “Северен”.

Едва ли тези средства са решаващи за довършването на новия и функциониращ вече булевард, но изготвянето на проект за новата сграда без тях е обречен на провал.

Мотивите на екипа на кмета са, че сградата на училището е паметник на културата и ще има продължителни съгласувателни процедури с НИНКН, но проектът е за ново крило, а не за реставрация на старата част.

 

Тъжно е, че в старата сграда – паметник на културата, се помещават две институции - ХГ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОУ “Княз Александър Първи” с 2100 ученици, които са принудени да се обучават в изключителен недостиг на класни стаи и кабинети.

От години се предлагат идеи за изграждане на нова сграда и тази година най-накрая се прие предложението на кмета на район “Централен” да започне проектиране.

 

Убедени сме, че ако този дълго изстрадан проект бъде замразен отново на този ключов начален етап и след вече гласувани средства – ще бъде ясен знак, че се премахва като бъдещ приоритет.

Настояваме да се спази заявката на местната власт, направена само преди месеци, че образованието е абсолютен приоритет (особено претеглен по важност с извършване на довършителни работи по вече пуснат в експлоатация булевард).

Надяваме се Общински съвет – Пловдив да подкрепи запазването на образованието като приоритет, чрез защитата на пълното финансиране на ключовия за две от най-реномираните училища в Пловдив проект.

 

От името на Павел Начев, учители, родители, служители и бивши възпитаници на Хуманитарна Гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” и Основно Училище “Княз Александър Първи”

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Павел Начев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...