В подкрепа на доц. д-р. Атанас Мангъров

Петиция в подкрепа на доц. д-р. Атанас Мангъров

Всички мерки срещу ковид19 трябва незабавно да отпаднат и отговорните за несъстоятелните мерки, отнемане на граждански права и обявяване на извънредно положение да понесат отговорност.

Български лекарски съюз с традиции в потъпкването на правата на медицински сестри и граждани обяви доц. Атанас Мангъров за заплаха за обществената сигурност, защото твърденията му са цитирам "обидни, демотивиращи, лишени от лекарска етика и професионална колегиалност" и също, защото "Объркването на обществото поставя в риск здравето на все повече хора. Води до недоверие към медицинската наука и постиженията, които тя има.".


Подобни твърдения от страна на БЛС са всичко друго, но не и наука или научен подход, нито са в полза на обществото. Научният метод се характеризира с наблюдения, измервания, предположения, експерименти и верификация на хипотези. Всичко това напълно липсва в която и да е от мерките, статистиките или препоръките относно ковид19. Ако научният подход "поставя в риск здравето на все повече хора" и ние не можем да го правим, защото ще обидим лекарите и ще 'демотивираме' здравен експерт, то това не е наука.


Маски


1. Според документ на Световната здравна организация маските вредят на здрави хора в следните аспекти:
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
The likely disadvantages of the use of mask by healthy people in the general public include: •potential increased risk of self-contamination due to the manipulation of a face mask and subsequently touching eyes with contaminated hands;(48, 49)
Потенциално увеличават риска от инфекция в случаите, когато докосваме маската и след това очите си.
•potential self-contamination that can occur if non-medical masks are not changed when wet or soiled. This can create favourable conditions for microorganism to amplify
Потенциално увеличават риска от инфекция в случаите, когато не-медицински маски не се сменят, след като са влажни или изцапани. Това създава неблагоприятни условия за микроорганизмите да се размножават
•potential headache and/or breathing difficulties, depending on type of mask used;
Потенциално създават проблеми с дишането или главоболие в зависимост от вида на маската
•potential development of facial skin lesions, irritant dermatitis or worsening acne, when used frequently for long hours;(50)
Потенциално създават обриви на кожата на лицето, възпаление или влошават акнето, когато се носят често за продължителни часове
•difficulty with communicating clearly;
Трудности да се комуникира ясно
•potential discomfort;(41, 51)
Потенциален дискомфорт
•a false sense of security, leading to potentially lower adherence to other critical preventive measures such as physical distancing and hand hygiene;
Фалшиво чувство за сигурност, което потенциално води до подценяване на критични мерки като физическо дистанциране и хигиена
•poor compliance with mask wearing, in particular by young children;
Несъобразяване с носенето на маска, особено при малки деца
•waste management issues; improper mask disposal leading to increased litter in public places, risk of contamination to street cleaners and environment hazard;
Проблеми с управлението на боклук от неподходящо изхвърляне на маски, което може да доведе до замърсяване на публични пространства, риск от заразяване на чистачи и екологичен риск.
•difficulty communicating for deaf persons who rely on lip reading;
Проблеми за глухи хора, които разчитат на разчитане на четене на устни
•disadvantages for or difficulty wearing them, especially for children, developmentally challenged persons, those with mental illness, elderly persons with cognitive impairment, those with asthma or chronic respiratory or breathing problems, those who have had facial trauma or recent oral maxillofacial surgery, and those living in hot and humid environments.
Недостатъци или трудности при носене, особено при деца, хора с предизвикателства в развитието или умствена болест, възрастни хора с когнитивни проблеми, хора с астма, хронични респираторни или дихателни проблеми, хора, които имат лицева травма или орална операция и онези, живеещи в горещи и влажни среди.

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak


2. Според изследване на Кейбридж от 2010 година за респираторни и грипни заболявания:
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05/core-reader?fbclid=IwAR0_6PGw1Nh2t7rqL4eM7SCGHMG1Zik-

Vi1onmYaa55ReipWFvEr0eeoLXA#

"Грипните вируси циркулират по света всяка година. От време на време се появяват нови щамове и причиняват глобални пандемии. Много национални и международни здравни агенции препоръчват използването на маски за лице по време на пандемията от грип А (H1N1) през 2009 г. Прегледахме англоезичната литература по този въпрос, за да информираме за подготвеността за общественото здраве. Има някои доказателства в подкрепа на носенето на маски или респиратори по време на заболяване, за да се защитят други, а акцентът върху общественото здраве върху носенето на маски по време на заболяване може да помогне за намаляване на предаването на грипния вирус. Има по-малко данни в подкрепа на използването на маски или респиратори за предотвратяване на заразяване. Необходими са допълнителни проучвания в контролирани условия и проучвания на естествени инфекции в здравеопазването и общността, за да се определи по-добре ефективността на маските за лице и респираторите за предотвратяване на предаването на грипния вирус."

"В заключение остава значителна пропаст в научната литература относно ефективността на маските за лице за намаляване на предаването на грипна вирусна инфекция. Въпреки че има някои експериментални доказателства, че маските трябва да могат да намалят заразността при контролирани условия [7], има по-малко доказателства за това дали това води до ефективност в естествени условия. Има малко доказателства в подкрепа на ефективността на маските за лице за намаляване на риска от инфекция."

3. Според един от най-старите и авторитетни медицински издания в света, Британски Медицински Журнал, не съществуват изследвания, които да доказват ефективността на платнени маски в неконтролирана среда:

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1422


"Съществуват много малко изследвания с добро качество за използването на маски от плат, особено в немедицински условия. Едно рандомизирано контролирано клинично изпитване на платнени маски, публикувано в BMJ Open през 2015 г., сравнява тяхната ефективност с тази на медицинските маски, носени от болнични здравни работници. „Не трябва да се използва платнени маски като защита срещу респираторна инфекция. Платнените маски доведоха до значително по-висок процент на инфекция от медицинските маски и също така се представиха по-лошо от контролната група.""


"Препечатано от бърз систематичен преглед оценява настоящите доказателства за респираторни заболявания и използването на маски за лице (главно маски от хирургическа хартия) в общността.4 Документът, който предстои да бъде рецензиран, включва 31 проучвания, от които 12 са рандомизирани контролирани изпитания. Изследователите съобщиха, че „носенето на маски за лице може да бъде много леко защитно срещу първична инфекция от случайни контакти с общността и скромно предпазващо от инфекции в домакинството, когато както заразените, така и неинфектираните членове носят маски за лице“. Те обаче заявиха, че много от проучванията „страдат от лошо спазване и контрол“.
Те стигнаха до заключението: „Доказателствата не са достатъчно силни, за да подкрепят широкото използване на маски за лице като защитна мярка срещу covid-19. Има обаче достатъчно доказателства в подкрепа на използването на маски за лице за кратки периоди от време от особено уязвими лица, когато са в преходни ситуации с по-висок риск. “"

Рискът за деца е практически нула.


1. "Децата и младите хора съставляват само 1-2% от случаите на коронавирусна болест 2019 (covid-19) по целия свят.123 За разлика от други респираторни вируси, децата изглежда имат по-нисък риск от инфекция, отколкото възрастните, 4 и по-голямата част от докладваните инфекциите при деца са леки или асимптоматични, като малко от регистрираните детски смъртни случаи се дължат на covid-19.2567 Първоначалните доклади от Китай показват, че само 0.6% от децата с covid-19 са били в критично състояние."


https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3249

2. Грипът е по-опасен за деца от ковид19 според Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ.


The risk of complications for healthy children is higher for flu compared to COVID-19. However, infants and children with underlying medical conditions are at increased risk for both flu and COVID-19.
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm

3. Според Център за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, 94% от всички смъртни случаи, записани като 'причинени от ковид19', имат средно по 2.6 допълнителни заболявания или 'причини за натъпването на смърт'.


"Table 3 shows the types of health conditions and contributing causes mentioned in conjunction with deaths involving coronavirus disease 2019 (COVID-19). For 6% of the deaths, COVID-19 was the only cause mentioned. For deaths with conditions or causes in addition to COVID-19, on average, there were 2.6 additional conditions or causes per death."

Мерките, които убиват.


1. Според СЗО към дата 23 Април, 2020 година, до половината от всички смъртни случаи, свързани с ковид19 в Европа, са възрастни хора от домове за домашни грижи.


According to estimates from countries in the European Region, up to half of those who have died from #COVID19 were resident in long-term care facilities. This is an unimaginable human tragedy

https://twitter.com/WHO_Europe/status/1253255545588527106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1253255545588527106%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fmetro.co.uk%2F2020%2F04%2F23%2Falmost-half-europes-coronavirus-deaths-care-homes-says-12600441%2F

2. Министерство на правосъдието в САЩ

https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-requesting-data-governors-states-issued-covid-19-orders-may-have-resulted

"Според Центровете за контрол на заболяванията, Ню Йорк има най-много смъртни случаи от COVID-19 в Съединените щати, с 32 592 жертви, много от които в напреднала възраст. Смъртността в Ню Йорк по население е втората по височина в страната с 1680 смъртни случая на милион души. Смъртността в Ню Джърси по население е 1733 смъртни случая на милион души - най-високата в страната. За разлика от тях, смъртността в Тексас по население е 380 смъртни случая на милион души; и Тексас има малко над 11 000 смъртни случая, въпреки че населението му е с 50 процента по-голямо от Ню Йорк и има много повече регистрирани случаи на COVID-19 - 577 537 случая в Тексас срещу 430 885 случая в Ню Йорк. Смъртността от COVID-19 на Флорида е 480 смъртни случая на милион; с обща смъртност 10 325 и население малко по-голямо от Ню Йорк.


Отделът за граждански права на Министерството на правосъдието оценява дали да започне разследвания съгласно федералния „Закон за гражданските права на институционализираните лица“ (CRIPA), който защитава гражданските права на лицата в държавните домове за възрастни хора, наред с други. Отделът за граждански права се опитва да установи дали държавните заповеди, изискващи приемане на пациенти с COVID-19 в домове за възрастни хора, са отговорни за смъртта на жителите на домовете за възрастни хора."

Подобни разследвания са стартирани в Испания, Канада и Франция.

3. Според доклад на Лондонско училище по икономика и политически науки процентът на смъртни случаи от старчески домове е 72 за Нова Зеландия и 81 за Словения като се посочва, че този дял е 47% за всички изследвани държави. Посочва се, че има пряка връзка между броя на хората в старчески дом за определена държава и общия брой смъртни случаи, свързани с ковид19 в същата държава.

To compare the relative impact of COVID-19 on care home residents in different countries it may be more useful to focus on the share of all care home residents whose deaths have been linked to COVID-19. We found that that, for the 18 countries for which have these data, the share of all care home residents who have died (linked to COVID-19) ranges from 0 to 6.1%. This is share is highly correlated to the total number of COVID-19 deaths in the whole population.

Втората вълна

Интересно, след като починаха уязвимите възрастни хора, които трябваше да предпазваме, към кого ще се насочим за втората вълна, за да си попълним поне 50% от статистиките?

1. За сравнителен анализ ползвам графиките, публикувани на сайта на изследователски екип от Оксфорд - Our World in Data. Според тях, не съществува втора вълна и не съществува допълнителна смъртност към този момент.

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-deaths-7-day?tab=chart&time=2020-02-21..latest&country=CAN~SWE~BGR~USA~GBR

2. Според националния статистически институт в Англия, броят на смъртните случаи, свързани с грип е много повече от броят на смъртните случаи, свързани с ковид от юни месец до септември.

Синята крива на графиката показва смъртността, свързана с грип.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/latest

Прогнозите на ген. Мутафчийски за 'кервани военни камиони с трупове ' не се реализираха, въпреки масовите протести в страната и липсата на 'социално дистанциране' или 'изолиране' на протестиращите. Но според ген. Мутафчийски това се дължи на неговите мерки, които не е доказал да са спасили който и да било, не се разглежда за сравнение контролна група, при която никакви мерки не се предприемат и никой не издава заповед заразени пациенти с ковид19 да се настаняват в старчески домове.


Тоест ако това е наука, тя не е фалсифицируема, което означава, че не е верифицируема. С други думи не е наука.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ваня Милева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...