За спешни мерки в подкрепа на независимия културен сектор в България

ДО: Г-н Боил Банов
Министър
Министерство на културата на Република България

КОПИЕ До:
Г-жа Мария Габриел 
Kомисар на ЕК с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж 

Г-жа Цвета Караянчева
Председател
Народно събрание на Република България

Г-н Томислав Дончев
Заместник министър председател
Министерски съвет на Република България

Г-н Владислав Горанов
Министър
Министерство на финансите на Република България

Г-жа Силвия Георгиева
Председател
Национално сдружение на общините в Република България

ОТНОСНО: Позиция на българския независим сектор на сценични изкуства във връзка с обявяването на извънредно положение в Република България на 13.03.2020 г.

Уважаеми г-н Банов,

В продължение на първото ни писмо във връзка със забраната за провеждане на културни събития от 08.03.2020 година и с въведеното на 13.03.2020 година извънредното положение в страната, настояваме да започне спешен диалог с независимия културен сектор, който да предотврати ликвидирането на изгражданата с много усилия в продължение на 30 години независима творческа сцена. 

Форсмажорните обстоятелства, в които се намираме, водят след себе си не просто гигантски загуби за културния сектор, а поставят под въпрос физическото оцеляване на хиляди артисти и стотици организации. Алармираме, че сегашната ситуация буквално заплашва от изчезване сектора, който основно осигурява културния обмен с Европа и останалия свят, както и достъпа на публиките до международно културно съдържание и независимо изкуство, създадено в България. Разрушаването на тази система ще има необратимо и пагубно въздействие върху хиляди професионалисти с висока експертиза, както и  върху цялата палитра от малък и среден бизнес, който е пряко и косвено ангажиран с реализацията на културни събития и културно съдържание. 

В този критичен момент вярваме, че е изключително важно Министерство на културата и независимият сектор заедно да аргументират пред българското правителство и Европейската комисия нуждата от спешни мерки, които да спрат разрушаването на сектора. Напомняме, че на 13.03.2020 година ЕК одобри поисканата от датското правителство мярка от 13 млн. евро за подкрепа на събития, отменени поради извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19. Само преди седмица германският министър на културата Моника Грютерс заяви, че няма да изостави нито една културна институция и нито един артист в страната си. Това са само два от многото примери за това, как държавите от ЕС полагат усилия за спасяването на културния сектор. Повече от всякога е необходимо Министерство на културата да работи в тясно сътрудничество с комисаря с ресор култура Мария Габриел, за да може страната ни да се възползва от всички мерки, които ЕК вече предложи на страните членки, както и от всички бъдещи мерки, които Комисията вече обсъжда като допълнителна подкрепа на културния сектор.

В тази връзка предлагаме три последователни конкретни мерки:   

1. Създаване на социален фонд, който да подкрепи спешно независимите български творци, пряко засегнати от въвеждането на извънредната ситуация. Това са работещи професионалисти, които вследствие решението на българското правителство са възпрепятствани да упражняват професията си и съответно да получават доходи. Тази мярка е от жизнена необходимост ипредприемането ѝ следва да е незабавно.Това трябва да бъдат допълнителни средства, които българското правителство да осигури от националния бюджет за борба с последствията от COVID-19. Създаването на този фонд от бюджета на МК, (най-малкият в сравнение с всички други министерства) само допълнително ще подсили процеса на ликвидирането на независимия културен сектор. МК и независимият сектор трябва да обединят усилия в спешното събиране на данни за преките загуби в сектора, поради въвеждането на извънредното положение. 

2. Създаване на структурен фонд, който да гарантира устойчивостта на организациите от независимата творческа сцена, като подкрепя частично преките разходи за тяхното съществуване. Тази мярка съществува в страните членки на ЕС и без ситуация на криза. Това е основна разлика между ситуацията в България и ЕС. В другите страни членки именно тези фондове за структурна подкрепа помагат за стабилността на независимия културен сектор. В настоящата ситуация на криза тези фондове са гарант за устойчивост на организациите, а като допълнителна мярка страните изготвят нови форми за подкрепа за организациите и творците.

3. Настояваме за приемането на своевременни мерки, които да гарантират равнопоставеност между държавния и независимия културен сектор. Това ще осигури не само оцеляването и на двата типа културни организации в сегашната криза, но и устойчивостта им и развитието им  в бъдеще, основано на свободна конкуренция, която да се базира на качеството на културния продукт, достъпа на публиката до разнообразно културно съдържание и мотивиране към партньорства.Предлагаме организиране на онлайн среща до края на седмицата (27.03. - световният ден на театъра) между представители на МК и независимия културен сектор, на която да бъдат договорени конкретните срокове за изпълнението на тези мерки.

С уважение и в очакване на Вашия отговор,

Артисти и организации от независимия културен сектор: 

Веселин Димов, "АСТ Асоциация за свободен театър"; 
Проф. Христо Йоцов "Българска музикална асоциация";
Весела Кондакова, "Българска музикална асоциация";
Антони Дончев - джаз музикант; 
Красимир Куртев - АКАГА;  
Атанас Маев, Живко Желязков, Милена Виденова, Изабел Миткова, "Derida Dance Center"/Фондация "Арт Линк"; 
Гергана Димитрова, "Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни";
Калина Вагенщайн, Фондация "Арт Офис";
Петър Тодоров, Фондация "За Родопите"; 
Асен Асенов, Фондация "ЕДНО за култура и изкуства”
Стефан А. Щерев, Фондация “Информбюро";
Ива Свешарова и Вили Прагер, Фондация “Брейн Стор Проджект”;
Димитър Стефанов, Фондация "Театър Корсар";
Юлия Коларова, актриса на свободна практика;
Мария Банова, "Арт ленд";
Маргарита Петрова, артист на свободна практика;
Веселка Кунчева, артист на свободна практика;
Пламен Георгиев и Елена Пападопова,Фондация "Жар театър-изкуство-култура";
Жана Пенчева, Александар Георгиев, сдружение "Гараж Колектив";
Илия Виделинов, артист н;а свободна практика;
Сдружение "Седем АКТ";
Мартин Ноев, Фондация "Ателие Пластелин".


Инициативна група от подписалите петицията    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативна група от подписалите петицията да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.

Няма да показваме публично тази информация в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...