Подписка за промяна категорията на труд на медицинските работници

!!! Колеги и граждани, моля попълвайте имената си коректно на кирилица! Моля добавяйте своя УИН! Не забравяйте да потвърдите своя подпис!

Уважаеми господа и госпожи управляващи,

Проблемът с неправилното и несправедливо категоризиране на труда на медицинските работници в България не е нов,но в създалата се епидемиологична обстановка е изключително актуален.

Ние, подписалите се по-долу заети в сектор "Здравеопазване",заедно с подкрепящите ни граждани, настояваме за промяна категорията на труд на Втора категория за всички медицински кадри и предлагаме да бъде променена на Първа категория за заетите в особено рисковите зони и звена, като инфекциозни клиники, звената за работа с опасни инфекции и интензивните звена.

Предвид епидемиологичната ситуация и наложените от властта мерки, подписката се осъществява в електронен вариант и ще бъде представена като такава. Ние я считаме за легитимно проведена и отхвърляме всякакви доводи,които биха възникнали в тази насока! В тази връзка лекарите и медицинските специалисти ще представят своя УИН при заявяване на участие.

С уважение и настояване за неотложни мерки в посока изпълнение на исканията ни:

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Alexandra Vulcheva да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...