Удължаване на ваканцията на учениците от цяла България до въвеждане на дистанционно обучение

Моля, да подписват само пълнолетни граждани!

Деца, не подписвайте петицията! Така ще я компрометирате! Ако искате да помогнете, пратете я на родителите си.

 

ДО

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ. ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ
НАЧАЛНИК НА ВМА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ, СЪЗДАДЕН ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ КОРОНАВИРУС VID-19

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           Като родители на деца в училищна възраст с тревога научихме, че е взето решение в областите с увеличени остри вирусни инфекции, както и с доказани пациенти заразени с COVID-19  учебните занятия да бъдат възстановени.

           В момент, в който Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от COVID-19 за пандемия със загриженост за здравето както на децата, така и на възрастните роднини, с които те са в постоянен контакт, настояваме решението да бъде преразгледано.

Докато опасността от заразяване не спадне значително да бъдат взети следните мерки:

           1.   Да се въведе дистанционна форма на обучение.

           2.   В населените места, в които това не може да се осъществи, да се дават указания за разучаване от учебниците на съответен материал, да се възлагат домашни за затвърждаване на наученото и да се определят дни за консултации с учителите по начин, предотвратяващ струпване на множество деца на едно място.

Искрено се надяваме, че ще поставите на първо място здравето на хората и ще вземете адекватни решения за намаляване на риска от разпространение на заразата.

С уважение,
граждани на Р.България

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Божилов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично тази информация в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...