ПОДПИСКА В ПОДКРЕПА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА СДРУЖЕНИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ЗАЕТИ В ТРЮФЕЛ БРАНША, КОИТО ДА СЕ ВПИШАТ В БЪДЕЩИЯ "ЗАКОН ЗА ТРЮФЕЛА", КОЙТО СЕ РАЗРАБОТВА В МОМЕНТА

В разработващия се в момента "Закон за трюфела", държим точно и недвусмислено да се впишат следните предложения, които са може би най-важните решения, водещи до работещ и справедлив Закон.

1. Забранява се отдаването на горски и селскостопански  територии държавна и общинска собственост за добив на трюфели.

2. Забранява се отдаването/отстъпването на дейността ,, събиране/лов на трюфели".

3. Всички горски и селскостопански територии държавна, общинска и частна собственост, плантации за трюфели  задължително да бъдат зависими и обвързани със бъдещия календар за добив и търговия с трюфели.

4. Недопускане за вписване в "Закон за трюфела" на предложения, които биха довели до дискриминация и ограничаване на ловците на трюфели, за сметка на трети лица и организации , както и такива, създаващи предпоставка за монополизиране на бранша и развитие на корупционни схеми.

5. Единствения вариант за упражняване на дейността лов на трюфели да е само със издаване на позволителни от лицето, стопанисващо съответната територия.

6. Да няма ограничения на броя на позволителните за даден район , както и ограничение на количествата трюфели, позволени за събиране за един ден.

Надяваме се предложенията да залегнат в този си вид в бъдещия Закон.

Надявамесе Закона да е факт в най-кратки срокове.

Зад подписката застават "Национална федерация на ловците на трюфели в България" , "Асоциация на ловците на трюфели" , "Национален съюз на българските ловци на трюфели".
Facebook