В подкрепа на персонала на ДГ МИР

Ние родителите на деца от ДГ МИР гр. Пловдив искаме да защитим персонала на учебното заведение и те да продължат да се грижат за нашите деца. Върне ли се директорката г-жа Джаникян , те остават без работа, а нашите деца без възпитатели. 

                                 ОТВОРЕНО ПИСМО

  Госпожо Джаникян,

  Обръщаме се към Вас с отворено писмо чрез медиите, тъй като това е единственият възможен начин за комуникация с Вас. До този момент Вие отказвате диалог с нас, но разразилият се скандал в поверената Ви детска градина и липсата на адекватно разрешаване на проблема, налага да се обърнем към Вас чрез тази нестандартна форма на контакт, за да изразим нашето разочарование от Вашите действия в качеството Ви на управляващ ДГ „Мир“.

За съжаление, Вие като директор на общинска институция, не сметнахте за нужно да се изправите пред всички и ясно да заявите своята позиция, нямахте доблестта да застанете зад думите си със своето лице, избягахте от ролята си на представляващ детската градина. Като не спазихте процедури и пренебрегнахте презумпцията за невинност, не гарантирахте правото на защита на персонала, този персонал, който се очаква да ръководите и подкрепяте. Провалихте се в опитите си да защитите едно дете, забравяйки, че Вашата основна отговорност е да осигурите сигурност и закрила на всички деца , както и задължение да приобщите родителите към идеята да работят заедно с Вас за интересите на децата и градината. Вие прехвърлихте отговорността и избрахте да се скриете зад дълъг болничен, пазейки себе си, но не и институцията, която следва да представлявате.

Вие, госпожо Джаникян, нямате професионалните качествата, изисквани за заемането на поста директор и ние считаме, че следва да освободите тази длъжност.
Вие изгубихте кредита на доверие, който Ви бяхме гласували!
Вие не осъществихте диалог с нас, родителите, в който да се търсят ефективни решения!
Не помогнахте на детето, което очевидно има нужда от помощ и подкрепа!
Не помогнахте на неговите родители да приемат истината, че вина имат и те, и че за решаването на проблемните ситуации е необходимо да се подходи в стила на отборната игра. Никой няма полза от взаимно прехвърляне на вина!
Не помогнахте и на учителите в тази сложна и тежка задача да търсят баланса в работата си, която те самоотвержено вършат, носейки огромната отговорност за опазването на живота, физическото и емоционално здраве на децата!
Напротив! Допуснахте случаят на детето да стигне до медиите, нарушавайки правата му на неприкосновеност.
Използвахте оплакването на родителите му, съветвайки ги да напишат жалба, която да послужи като основание за освобождаване на дългогодишно работещ в градината персонал.
Нарушихте Етичния кодекс, отнасяйки се с презрение и неуважение към персонала и присъстващите родители. Унижихте публично учителите, помощник-възпитателите и помощен персонал, вменявайки им вина, манипулирайки ги чрез лъжи и заплахи. Нещо, което те потвърдиха с жалбата си срещу Вас, депозирана в Общината.
Обидихте нас и не зачетохте мнението на 30 души, дошли с надеждата за добронамерен диалог. Създадохте атмосфера на напрежение, страх и недоверие.
Но, всички ние помним Вашите думи и обещанието, че ще си подадете оставката!
Имате шанс поне веднъж да постъпите достойно и да спазите думата си, дадена пред 30 свидетели!
За нас, Вие не притежавате необходимите управленски умения и чисто човешки качества, за да продължите да ръководите ДГ „Мир“, чието добро име вие уронихте. Показахте безсилие и непрофесионализъм, невъзможност да водите диалог, неумение да решавате конфликти и да ръководите настоящия екип. Влошихте целия климат на детската градина, допуснахте персонала да работи под стрес, унижихте го. Станахте причина за поредица от напускащи дългогодишни служители. Нашето огромно притеснение е свързано именно с това, че Вашето връщане в детската градина, ще доведе до последваща вълна от напускащи учители, помощник-възпитатели и помощен персонал. Персонал, който се е доказал със своя професионализъм пред нас.

Доверието във Вашите способности е загубено необратимо Родителите не вярват във Вас. Вашият екип не вярва във Вас и не на последно място Вие не вярвате на нас и на Вашите подчинени. Това е предпоставка за неуспех и бъдещи проблеми. Вземете под внимание, че към момента срещу Вас има подадена жалба от родителите на 3а група, колективна жалба от родителите на 160 деца, посещаващи градината, жалба от страна на по-голямата част от персонала и жалба от засегнатия помощник възпитател. И всички те оспорват Вашето желание да останете на поста директор на ДГ „Мир“.

Ако държите на своето достойнство и дума, то обръщаме се към Вас с молба да си подадете оставката в името на интересите на децата и запазването на страхотния екип на ДГ „Мир“! За нас това е единственото възможно, приемливо решение и единственият възможен акт от Ваша страна, който ще бъде оправдан от гледна точка на нашето разбиране за морал и достойнство!


От Родителите

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Наталия Пенчева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...