ПОВЕДЕНИЕТО НА ДАНАИЛ КИРИЛОВ И ИВАН ГЕШЕВ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР Е НЕДОПУСТИМО

 

Уважаеми съграждани,

Уважаеми господин Президент,

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,

Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,                               

 

Изразяваме дълбокото си възмущение от поведението на Данаил Димитров Кирилов (понастоящем министър на правосъдието и председателстващ Висшия съдебен съвет) и Иван Стоименов Гешев (кандидат за длъжността Главен прокурор) по време на проведените на 14.11.2019 г. и на 24.10.2019 г. заседания на Висшия съдебен съвет.

Съдържанието на изказванията и формата, в която бяха направени, не само грубо нарушават изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и са в очевидна несъвместимост с изискванията за притежаване на високи професионални и нравствени качества съгласно Закона за съдебната власт и Конституцията на Република България, но уронват недопустимо авторитета на съдебната власт и са неприемливи дори от гледна точка на най-ниските изисквания за етично отношение, вежливост и възпитание.

Арогантното поведение и езикът на персонална конфронтация нямат място нито във Висшия съдебен съвет, нито в съдебната система и държавното управление въобще. Данаил Димитров Кирилов от позицията на председателстващ заседанието на Висшия съдебен съвет използва недопустими изрази и унизителен тон, които принизяват работата на висшия орган на съдебната власт и създават впечатление за недопустимо политическо толериране на едни членове на съвета за сметка на други.

Очевидната заплаха от страна на кандидата за главен прокурор Иван Гешев към члена на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева и пренебрежителното отношение към друг член на ВСС от квотата на съдиите – съдия Олга Керелска, при предходното изслушване, представляват по същността си и дисциплинарно нарушение, тъй като уронват престижа на съдебната власт.

Съдия Атанаска Дишева и съдия Олга Керелска са избрани за членове на Висшия съдебен съвет ПРЯКО от съдиите, те са носители на нашето доверие и ние заставаме категорично зад всяка казана от тях дума, зададен въпрос и изразено становище както в заседанието от 14.11.2019 г., така и при предишното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет от 24.10.2019 г., в което беше изслушван кандидатът Иван Гешев. Ние също мислим и казваме това, което беше предадено на господин Гешев от представителите ни съдия Олга Керелска и съдия Атанаска Дишева! От друга страна, отправените към тях обидни реплики и недвусмислена заплаха възприемаме като обиди и заплахи както към всеки съдия и магистрат, така и към всеки един гражданин на Република България.

Почти неограничените властнически и репресивни правомощия, с които разполага главният прокурор, изискват заемащият длъжността да съблюдава такова публично поведение, което не оставя и следа от съмнение в обществото за агресивност и личностни нагласи за силово налагане, за неравнопоставено третиране на съдиите, прокурорите, членовете на Висшия съдебен съвет и гражданите. Още по-малко длъжността позволява поведение, което създава впечатление за насаждане на страх и за саморазправа с опоненти. За съжаление, поведението на г-н Гешев не отговари на високите професионални и етични изисквания за длъжността и това беше непосредствено възприето от гражданите.                     

Затова настояваме за незабавно и публично извинение от  Данаил Димитров Кирилов и Иван Стоименов Гешев за недопустимото им поведение по време на заседанията на Висшия съдебен съвет.                

Настояваме за образуване на дисциплинарно производство срещу Иван Стоименов Гешев за извършени на 24.10.2019 г. и на 14.11.2019 г. дисциплинарни нарушения по смисъла на  чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ вр. Раздел ІІ, т.4 и т.5 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати, а именно – отправяне на заплахи към члена на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева на 14.11.2019 г. в сградата на ВСС, неучтиво, нетолерантно и неуважително отношение към членовете на ВСС Атанаска Дишева и Олга Керелска в проведеното на 24.10.2019 г. заседание на Пленума на ВСС.                  

Към момента на публикуване на петицията това обръщение е подписано от 159 съдии от ВКС, ВАС, Софийски апелативен съд, Софийски градски съд, Административен съд София- град, Софийски районен съд и множество окръжни, административни и районни съдилища.                

На 18.11.2019г. обръщението е подадено до институциите, до които е адресирано.

 

ГЕШЕВ1.jpeg

кИРИЛОВ2.jpg

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Български съдии ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...