Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

                                               А Н О Н С                                                                                      

          Петиция за разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия. Държавата не иска, а обществото иска ли ?                                                                   

                                       Уважаеми сънародници,                                                        

През последните 20-30 години заболеваемостта от „рак „по официална статистика  у нас  се е покачила 2,5-3 пъти. Умират ежегодно около 19 000 и се разболяват всяка година нови около 38 000 онкоболни.                                                     

     В съвременната медицинска онкология има няколко  основни проблема:           

1. По време на химиотерапията е възможно да възникнат противопоказания за провеждането и да се спре за неизвестен период от време.                                   

2. След приключване на химиотерапията  след няколко месеци или  години са възможни рецидиви. Те са тези, които правят заболяването злокачествено.           

3.През последните години най-съвременното и перспективно  направление за борба с рака е ”Имунотерапията и имунопрофилактиката на рака”.                       

         За решаването на  основните проблеми е нужно разкриване на  научно-приложна  клинична иновативна  медицинска структура където да се прави медицина в тази иновативна област. Това  е липсващо звено в онкологията.       

                    Нашите въпроси към държавата  са следните :                              

1.Защо държавата не иска да признае болестта  „рак „за най-тежкото социално значимо заболяване?                                                                                             

 2.Защо държавата не иска да признае имунотерапията на „рака” за стратегическо направление с държавен приоритет?                                               

3.Защо държавата не иска да разкрие Национален/или Балкански/ Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване след химиотерапия каквато структура няма у нас и  на Балканите ?                   

4.Защо  няма  държавна политика за развитие на медицинската наука в стратегическото направление за „Имунотерапия и имунопрофилактиката на рака” чрез създаване на равнопоставени нормативни условия с тези във водещите иновативни страни в света/ САЩ, Германия и др. ?                                               

 5.Защо България няколко десетилетиЯ продължава да е на последно място сред всички други страни членки на ЕС по степента на развитие на медицинските  науки  изобщо и в частност за правене на медицина за борба с рака в стратегическото направление „Имунотерапия и имунопрофилактика на рака” ? Защо като има приети  много държавни документи  няма  развитие   в това  стратегическо направление на медицината ?                     

                                   Доц.д-р Манев/Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака  към здравна « Фондация “КОНТРОЛ НА ПРИДОБИТИТЕ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА "                                           

                                    www.immuno-bg.org   

           Пълният текст на петицията  дава отговор защо молим хората и обществото  да подкрепят петицията  с гласа си и да я популяризират  за да има  повече шанс за живот  на десетки хиляди онкоболни .Може да се  прочете в сайта на фондацията  http://immuno-bg.org/index.php/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/  

                     

                     

 

     

 

                                                       


Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака     Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Доц.д-р Влади Манев /Председател на програмен консултативен съвет за имунопрофилактика и имунотерапия на рака  да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook