СНЕМАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НИ ОТ БЪЛГАРСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

66079957_2197943030496034_8412837907676528640_n.pngДО Г-Н ДАВИТ САСОЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ДО КОМИСИЯТА ПО ПРАВА НА ЧОВЕКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ДО Г-Н ШАРЛ МИШЕЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ
ДО Г-ЖА УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Г-ЖА ДУНЯ МИЯТОВИЧ
КОМИСАР ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ГЕРБ
ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ПРАВА НА ЧОВЕКА
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО КОМИСИЯ ПО ВЗИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
ДО Г-Н РАДАН КЪНЕВ
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРАЛАМЕНТ
ДО Г- АНДРЕЙ КОВАЧЕВ
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРАЛАМЕНТ
ИЛХАН КЮЧУК
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРАЛАМЕНТ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


НАСТОЯЩАТА ПЕТИЦИЯ Е ИЗРАЗ НА НАШАТА ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДЕСКРИМИНАЦИЯ И СИГНАЛ ЗА СНЕМАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НИ ОТ ТОЗИ „НЕЗАВИСИМ ОРГАН“. СЪЗДАДЕН ДА ОСИГУРИ ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, КАТЕГОРИЧНО ТВЪРДИМ, ЧЕ СЪЩИЯТ Е БЕЗПОЛЕЗЕН И НЕЕФЕКТИВЕН ОРГАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГАРАНТИРАНЕТО НА НАЙ-ВАЖНИЯ ЕЛЕМЕНТ ОТ ИНТЕГРАЦИОННИЯ ПРОЦЕС – ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.
БЪЛГАРСКИЯТ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Е ЕФЕКТИВЕН МЕХАНИЗЪМ, НО НЕГОВОТО ПРИЛАГНЕ ОТ СЕГАШНИЯ СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Е ОПОРОЧЕНО И НЕЕФЕКТИВНО. ИЗВЪН ВСЯКАКВА ЛОГИКА Е КАК КОГАТО ЗАКОНА ГАРАНТИРА БЪРЗО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО, ПО ДЕЛА ЗАВЕДЕНИ В КЗД ДА НЯМА РЕШЕНИЕ С ГОДИНИ ( ИМА ДЕЛА ПО 3-4 ГОДИНИ ЗАБАВЕНИ). ТЕЗАТА НИ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИСИЯТА СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ ФАКТА, ЧЕ СЪДИЛИЩАТА СЕ ПРОИЗНАСЯТ ВЕЧЕ МНОГО ПО БЪРЗО ОТ КЗД. ЗАКРИВАНЕТО НА КЗД ЩЕ НАМАЛИ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ САМО ПРЕД СЪДА. КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СЕ ПРЕВЪРНА В ИЗЛИШЕН ОРГАН, КОЙТО ЕДИНСТВЕНО ОСИГУРЯВА СОЛИДНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОЛЗВАНЕ НА ЛУКСОЗНИ СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ КАТО ЛИЧНИ ОТ ЛИЦА ВЕРНИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. МОТИВИТИ ЗА СНЕМАНЕТО НА ДОВЕРИЕТО НИ ОТ ОРГАНА СА НАТРУПАНИТЕ ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ НА ПРЕДУБЕДЕНО ПРОИЗНАСЯНЕ ПО КАЗУСИ СВЪРЗАНИ С РОМСКАТА ОБЩНОСТ И КАТО ЦЯЛО КЪМ ЕТНИЧСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, КАКТО И ДОКАЗАНАТА НЕЕФЕКТИВНОСТ ПОРАДИ СИЛНАТА ПОЛИТИЗАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТ НА ИЗБРАНИТЕ ЛИЦА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА. ВЪПРЕКИ КРАТКОТО ВРМЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КЗД КАТЕГОРИЧНО Е ОПОРОЧЕНА И СИЛНО ПОЛИТИЗИРАНА. ФАКТ Е ПОСЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА, В КОЯТО ВЪПРЕКИ ОГРОМНАТА ПОДКРЕПА ОТ ОКОЛО 200 НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БЪЛГАРИЯ, НОМИНИРАНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД НЕ ПОЛУЧИ ДОВЕРИЕТО НИТО НА ПРЕЗИДЕНТА НИТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, А СЕ НАЗНАЧИХА ЛИЦА, КОИТО СА ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ С ЯСНО ИЗРАЗЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ, ЛИЦА БЕЗ ДОКАЗАНА ЕКСПЕРТНОСТ , ЛИЦА С УСТАНОВЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ В РЕЗУЛТАТ, НА КОЕТО ДОРИ ПРАВОЗАЩИТНИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НЯМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
ПРИ НАРАСТВАЩАТА ВЪЛНА ОТ РЕЧ НА ОМРАЗАТА СРЕЩУ РОМИТЕ, В МЕДИИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, ПРИ МНОЖЕСТВОТО СЛУЧАИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ДИСКРИМИНАЦИОНЕН МОТИВ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДЕСКРИМИНАЦИЯ БЕЗДЕЙСТВА, А ПРИ СИЛЕН ОБЩЕСТВЕН НАТИСК ОТ НЕПРАВИТЛСТВЕНИТЕ РОМСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ОБРАЗУВАТ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗНАСЯНЕТО С РЕШЕНИЕ ПО ТЯХ Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЕ ЗАБАВЯ, НАРУШАВАТ И НЕ СЕ СПАЗВАТ СИСТЕМНО ВСЯКАКВИ СРОКОВЕ УСТАНОВЕНИ В НОРМАТВНАТА УРЕДБА. ЧРЕЗ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ НЕЕФКТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ДОКЛАДЧИЦИТЕ ПО ПРЕПИСКИТЕ, ПРОИЗВОДСТВАТА СЕ ОПОРОЧАВАТ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАТ. БЕЗСПОРЕН ПРИМЕР СА МНОЖЕСТВОТО СЛУЧАИ НА ИЗКАЗВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НА ПОЛИТИЦИ ПОДБУЖДАЩИ КЪМ ДИСКРИМИНАЦИЯ. ЛИПСАТА НА СРОК ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД КОМИСИЯТА, АКТИВНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА И В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА
МЕСЕЦИ И ДОРИ ГОДИНИ ТЕ НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ. ВЪПРЕКИ МНОЖЕСТВОТО СИГНАЛИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОДНОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОК ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ТАКИВА НЕ СА ОСЪЩСТВЕНИ ВЕЧЕ В РАМКИТЕ НА 10 ГОДИНИ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗД Е ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ. ТАКА СЕ ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЗАБАВЯНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВАТА, А ОТ ТУК НАСЕТНЕ ЗАГЛУШАВАНЕ, ПРИКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ОТЗВУК И НЕДОВОЛСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ, ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ В ДРУГИ ЗАКОНИ ИЛИ ПОДНОРМАТИВНА УРЕДБА. ПОКАЗАТЕЛЕН ПРИМЕР СА МНОЖЕСТВОТО ПРЕПИСКИ ОБРАЗУВАНИ СРЕЩУ МЕДИИ, КОИТО НАЙ – ЧЕСТО СЕ ПРЕКРАТЯВАТ, ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ СТАТИИ, ЗАПИСИ НА ИНТЕРВЮТА. БЕЗСПОРЕН ПРИМЕР ЗА НЕЕФЕКТИВНОСТТА НА КЗД Е ПРИДОБИЛИЯТ ИЗВЕСТНОСТ СЛУЧАЙ С ДЕЙСТВИЯТА НА КМЕТА НА ГР. КЮСТЕНДИЛ ПЕТЪР ПАНОВ, КОЙТО ИЗКЛЮЧИ РОМИТЕ ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ ОТ СПИСЪЦИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕФЕРЕНДУМ И НЕДОПУСНА УЧАСТИЕТО ИМ И УПРАЖНЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО НА ГЛАС НА ЦЕЛИЯ РОМСКИ КВАРТАЛ. КОМИСИЯТА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЛЕД 3 ГОДИНИ ВСЛЕДСТВИЕ, НА КОЕТО РОМИТЕ НЕ УЧАСТВАХА В РЕФРЕНДУМА. БЕЗСПОРЕН ФАКТ Е, ЧЕ ЧРЕЗ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО БЕЗДЕЙСТВИЕ И НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ УСТАНОВЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД КЗД НАЙ-ЧЕСТО СЕ ИЗПОЛВАТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРИКРИВАНЕ И ДОВЪРШВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИОННИТЕ ДЕЯНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕЧКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА.
ОСНОВНИЯТ МОТИВ ЗА НАШАТА ПЕТИЦИЯ Е ПОРЕДНИЯТ СЛУЧАЙ ПРИДОБИЛ ИЗВЕСТНОСТ В БЪЛГАРСКТО ОБЩЕСТВО ЖАЛБАТА НА РОМСКИЯ АКТИВИСТ ХРИСТО НИКОЛОВ ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА Г-Н ИВАН ГЕШЕВ В НАЦИОНАЛНИЯ ЕФИР В НАЙ-ГЛЕДАНОТО СУТРЕШНО ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРАСКАТА НАЦИОНАЛАНА ТЕЛЕВИЗИЯ. В СВОЕТО ИЗЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ ОБСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗУВАНО ДЕЛО ЗА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, ОБСЪЖДАЙКИ ПРОЦЕСУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОДСЪДИМИТЕ ЛИЦА, ТОЙ ВКЮЛЧВА РОМИТЕ В ТЕМАТА ЧРЕЗ ИЗКАЗА СИ „ И ЦИГАНИТЕ ПРАВЯТ ТАКА“. АКТ И ДЕЙСТВИЯ С КОИТО ТОЙ, КАТО ПУБЛИЧНАТА ЛИЧНОСТ ПОДБУЖДА КЪМ ДИСКРИМИНАЦИЯ СПРЯМО РОМИТЕ И ДОПРИНАСЯ ЗА ЗАСИЛВАНЕ И ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ НАГЛАСИ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД. ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ОПРЕЛИЧАВА РОМСКАТА ОБЩНОСТ С НЕГАТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСЪЩИ НА ОБВИНЕНИ В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА. РЕШЕНИЕТО ПОСТАНОВЕНО ОТ КЗД Е ЛИШЕНО ОТ СОЛИДНИ МОТИВИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА,МЕКО КАЗАНО СМЕХОТВОРНО, ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВНАТА ЛОГИКА И СЪСТАВЛЯВА СЪВКУПНОСТ ОТ ЕЛЕМЕНТАРНА СЛОВЕСНА ЕКВИЛИБРИСТИКА. ТОВА РЕШЕНИЕ Е ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ПОТВЪРЖДАВАЩО ПРАВИЛНОСТТА НА ИСКАНЕТО НИ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ. ТАЗИ КОМИСИЯ, В ТОЗИ СЪСТАВ СЕ ПРЕВЪРНАЛА В ЗАЩИТНИК НА ПОЛИТИЦИТЕ, НА МЕДИИТЕ БЪЛВАЩИ СЛОВО НА ОМРАЗАТА И НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ. ОТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ КОМИСИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. НАСТОЯВАМЕ ЗА ВЪНШЕН НЕЗАВИСИМ МОНИТОРИНГ НА ТОЗИ ОРГАН И СЕЗИРАМЕ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КЗД, КАКТО И СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ТОВА КАК СЕ ИЗРАЗХОДВАТ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ. (НАПРИМЕР НА КАКВО
ОСНОВАНИЕ СА ЗАКУПЕНИ САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА „ОБУЧИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ” ДО САЩ, КАК СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ СЕ ПОЛЗВАТ БЕЗ ПЪТНИ ЛИСТОВЕ, ДОМУВАТ ПРЕД ДОМОВЕТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЗД И СЕ ИЗПОЛВАТ ЗА ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ ЕКСКУРЗИИ, КАК СЕ ОТЛАГАТ ДЕЛА С ГОДИНИ ЗА ДА СЕ ПРАВЯТ БАНКЕТИ И ТИИМБИЛДИНГИ В СКЪПИ ХОТЕЛИ, ДОРИ В ДНИ КОГАТО Е ОБЯВЕН ЗА НАЦИОНАЛЕН ТРАУР И ДР.)
БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНИН НЯМА НУЖДА ОТ ТАКЪВ НЕЕФЕКТИВЕН ОРГАН, ИМА НУЖДА ОТ СИЛЕН НЕЗАВИСИМИ ОРГАН. ТАКИВА ОРГАНИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕДНА ДРУГА СИСТЕМА ОТ МИНАЛОТО, НО НЕ И ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ЕВРОПИЙСКИЯ СЪЮЗ КАКВОТО Е НАШАТА БЪЛГАРИЯ. КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ВЕЧЕ Е ПАРОДИЯ НА ОРГАН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
НАСТОЯВАМЕ НАШАТА ПЕТИЦИЯ ДА БЪДЕ ПРИЕТА И В РЕЗУЛТАТ НА НЕЯ ДА БЪДЕ ЗАКРИТА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ КАТО НЕЕФЕКТИВЕН ОРГАН ЗА РАВНОПСТАВЕНОСТ И ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ТЪЙ КАТО СЪЩАТА НЯМА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, А НАПРОТИВ УСТАНОВЯВА АВТОРИТАРНИ ПРАКТИКИ НА ПРЯКА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И ЛИШАВА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ОТ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ И ОТ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Илияна Василева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...