ПРОТИВ правото на хора без средно образование да гласуват.

Coat_of_arms_of_Bulgaria.svg_.png

...СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА... 

Провеждането на избори е практика, използвана в демократичните държави, при която част от населението (гражданите на страната с избирателни права) избират свои представители в органите за управление на държавата.

Целта на изборите е формиране на органите на изпълнителната и законодателната власт и делегиране на пълномощия на длъжностните лица посредством свободно и пряко волеизявление на гражданите.

За да се защити демократичния процес от некомпетентна намеса и безотговорно въздействие, в редица законодателства се предвижда избирателен ценз, като лицата непокриващи изискуемия ценз не получават право да гласуват. Най-прилаганите видове избирателен ценз са:

  • възрастов
  • по гражданство
  • по уседналост
  • по нелишеност от граждански права
  • образователен
  • съсловен и т.н.

Нека подпишем тази петиция и да поискаме от Парламента на Република България гласуването и приемането на закон ограничаващ правото на гласуване на Президентски, Парламентарни,  Местни и Европарламентарни избори на хора без завършено средно образование.

ТОВА Е ВАЖНО ЗА НАС И ЗА БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ !!! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Андрей Иванов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...