За промени в детските градини! Да ги направим място за пълноценно развитие и усмивки!

До Министерството на образованието и науката

До Националния инспекторат по образованието

До Омбудсмана на Република България

До всички общински кметoве на Република България  

До всички членове на общински съвети в Република България

До всички областни управители на Република България

До всички директори на детски градини в Република България

До цялата Българска общественост  

 

                                                Уважаеми дами и господа,

 

Детските ясли и градини съществуват единствено и само заради децата, затова и методите на възпитание трябва да се определят от нуждите и природата на децата.

За съжаление, обстановката в детските ясли и градини често е неблагоприятна за психическото и физическо развитие на децата.  

Затова ние, долуподписаните граждани на Република България настояваме за следните промени:  

1. Да cе промени адаптационният модел при поcтъпване в дестска яcла и градина, като по време на cъщия, родител да има правото да придружава детето от един до три чаcа дневно, предвид възраcтта, пcихичеcкото и емоционално cъcтояние на детето (поетапен график за влизане на децата заедно c родител). За пример може да cе ползва Берлинcкият адаптационен модел.

В момента първоначалният престой на деца в детските градини е нечовешки и ненужен. За кого е нужен този тормоз и стрес за малките деца, бъдещето на България, които реват с часове, с дни, с месеци? В резултат, много деца стават апатични, асоциални и депресирани.  

Толкова екстремен стрес има силно негативно влияние върху развиващия се детския мозък. Многобройни изследвания предупреждават за отрицателното влияние върху цялостното здравословно състояние и редица мозъчни функции.      

2. В детските групи за деца до 4 години е необходим още един помощник-учител на смяна.

Досега на един възпитател на смяна се падат до 30 деца. С толкова много деца на учител е практически невъзможно, учителите адекватно и нормално да си изпълняват задълженията. Това е доста нездравословнa среда за малките деца, които копират изнервеното и дори агресивно поведение на възпитателите.

Подобни небезопасни условия не се срещат в нито една европейска страна, нито в максималния допустим брой деца, нито в съотношението дете:възрастен.

3. Децата в градината да се извеждат ежедневно навън - освен когато има проливни дъждове или бури, много ниски или високи температури.

В много общински детски градини децата не се извеждат навън от месец ноември до месец април. Това е престъпление спрямо детските нужди и развитие. В тази крехка възраст (до 7 год), се развиват сетивата. Децата имат нужда да се движат, да играят на открито, да ходят боси, да ги вали дъжд и сняг.

Многото деца в затворено пространство, на които не се провеждат закалителни процедури, е предпоставка за лесно пренасяне на вируси.

4. Забрана на използването на телевизор в детските градини (и без това, много деца гледат достатъчно вкъщи.)  Важно е в градината да има време за развитие на социално-емоционалните умения с другите деца.  

България е част от Европа, но в никоя европейска страна няма да намерите телевизор в детската градина. Вместо това, в много европейски детски градини има опитни градинки на които децата сеят, поливат, прибират реколта, грижат се за цветя и малки животни, отсервират и метат след хранене.

Психолози, педагози и логопеди отдавна алармират за негативните последици от гледането на телевизия при толкова малки деца. В последните години, масово деца проговарят в късна възраст(след 4 години) и имат оскъден езиков речник.      

 

Уважаема администрация,

Дами и господа,   

Моля, направете гореизброените промени, за да направим детските ясли и градини място за пълноценно развитие и усмивки за нашите деца.

 

До всички Българи:

Нека всички, които искат гореизброениете промени в детските градини, да го кажем и покажем с имената си в тази петиция!

За повече дискусия по тази тема, моля включете се във фейсбук групата ни:

https://www.facebook.com/groups/393241621274108/

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Se Hristova да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...