Не на оловния завод в Стара Загора

Петиция срещу отварянето на оловен завод в гр. Стара Загора! Моля, подкрепете ни и се подпишете срещу това поредно безумие! Всеки знае колко вредни са тежките метали, но ето и още малко информация:

"Оловото е тежък метал, чието широко използване причинява замърсяване на околната среда и проблеми със здравето на живите организми. Оловото нарушава основни физиологични процеси и също като живака няма никаква биологична функция.

Направени са опити с растение, в което има висока концентрация на олово. Резултатите показват, че в него се ускорява производството на реактивни кислородни съединения, което води до увреждане на липидна мембрана и от там до намаляване нивата на хлорофил и фотосинтезиращите процеси. Toва, което се наблюдава на практика, е подтискане на цялостния растеж на растението [7].

Какво обаче се случва при животните и хората? При тях оловото се натрупва най-много в скелетните кости и в мозъка.Изследване, проведено от учени в Шотландия, с хора със забавено развитие доказва, че всички те имат завишени нива на метала. Натрупвайки се в мозъка, оловото измества медта, желязото и цинка, като по този начин от една страна пречи на доброто клетъчно дишане, а от друга – на когнитивните процеси и паметта....

Много сериозно за обикновения човек е постоянното излагане на олово. Особено в детска възраст, а и не само, то води до хронично натравяне с тежки вреди за здравето като изоставане в умственото развитие, вродени дефекти, психоза, аутизъм, алергии, дислексия, загуба на тегло, хиперактивност, парализа, увреждане на мозъка, увреждане на бъбреците и дори може да доведе до смърт [10]. Фигура 2 показва как увеличената концентрация на олово в кръвта, засяга коефициента на интелигентност на човека [11]. Причината е, че високите концентрации на олово влошават състоянието на вътреклетъчните вторични съобщителни системи и с това се затруднява функционирането на централната нервна система." - Виктория Иванова

"Отровно действие върху организма начовека имат оловните пари и оловните йони. В Европа от 1970г. са предприети мерки за контролиране на оловото в боите, бензина, консервите и тръбите. Храната е основният източник на експозиция с олово, но експозицията на хора може да стане и чрез водите, въздуха, почвата и праха. Според Панела по замърсители в хранителната верига към EFSA(CONTAM Panel), експозицията на олово в 19проучениЕвропейски държави при възрастни варира от 0.36 дo 1.24 μg/kg b.w. (микрограмана килограм телесно тегло) на ден при средно висока консумация (разликатамежду най-ниска средна експозиция и най-висока средна експозиция) и от 0.73 до 2.43 μg/kg b.w. на ден за потребители с голяма консумациясъответно. Експозицията на бебета варира от 0.27 дo 0.63 μg/kg b.w. на ден; при деца от 1 до 3 години експозицията е 1.10 дo 3.10 μg/kg b.w на ден (средна консумация) и от 1.71 до 5.51 μg/kg b.w. на ден (при висока консумация); деца от 4 до7 години е 0.80 дo 2.61 μg/kg b.w. на ден при средна консумация и 1.30 дo 4.83 μg/kg b.w. на ден при висока консумация (Scientific Opinion onLead, EFSA, 2010).Според същото становище, като цяло зърнените храни, зеленчуците и питейната вода иматнай-сериозен принос за експозиция на олово сред общото европейско население. По-специално следните групи храни саидентифицирани като най-допринасящи за експозиция на олово: зърнени продукти,следвани от картофи, (с изключение на ориз), смесени храни, основани на зърнени продукти, листни зеленчуци и питейна вода. Зърнените продукти допринасят най-много за експозицията с олово чрез храната, докато прахъти почвата могат да бъдат важен източник при децата (Scientific OpiniononLead, EFSA, 2010).При определени стойности на експозиция, оловото може да предизвика остри и хронични здравни ефекти. Оловото се абсорбира повече в детския организъм, отколкото при възрастния; акумулира в меките тъкани и с течение на времето в костите. Наличието на олово в организма на децата може да увреди интелектуалното им развитие(Juberg etal., 1997). Потенциалният риск от неблагоприятни последици от експозиция на олово при деца е повишен, поради следните причини: приемът на олово на единица телесно тегло е по-висок за деца, отколкото при възрастни; физиологичните норми на усвояването на олово при деца сапо-високи от тези при възрастните; малките деца са в процес на бързо развитие и техните системи не са напълно развити, поради което сапо-уязвими от възрастните; абсорбцията на погълнати разтворими оловни съединения у деца е по-висока отколкото у възрастни;идентифицирано е иразвитие на невротоксичностпри малки децаисърдечносъдови ефектиинефротоксичност привъзрастни(Tong etal. 2000; Scientific OpiniononLead, EFSA, 2010).При високи нива на експозиция на човека се получават увреждания на почти всички органи и системи,най-вече централната нервна система, бъбреците, кръвта, което може да доведе до смъртта на индивида при прекомерно високи нива. При ниски нива се нарушава синтеза на хемоглобина и се засягат редица други биохимични процеси, психичнии невроповеденчески функции и още други ефекти (Tong etal. 2000). Характерно за оловото е, че преминава през плацентата на майката и може да увреди ембриона; то се отделя и чрез майчината кърма. Особено вредно е въздействието на оловото върху репродуктивната система при човека, тъй като потиска сперматогенезата. То води до патологични изменения и в кръвотворната и нервната системи. Оловото проявява канцерогенно действиевърху бъбреците при човека, потиска системата на комплемента (иммунна защита при въздействие на инфекциозни агенти) и Т-лимфоцитите и води до появата на автоимунни заболявания (Сачанаска, 2012).Абсорбираното олово се транспортира в кръвта първоначално в еритроцитите, след това се пренася до меките тъкани, включително черен дроб и бъбреци, и към костната тъкан, където се натрупва по време на живота.Времето на полуживотна олово в кръвта и костите е приблизително 30 дни и 10-30 години съответно, и екскрецията е главно чрез урината и фекалиите." - БАБХ, Център за оценка на риска, статия "Олово - замърсител в околната среда. Източници и токсичност при хора и животни"

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Галина Балабанова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...