ИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА 24 май да се преименува :„Ден на българската писменост, просвета и култура”

inbound175663902161764933.jpgИЗИСКВАНЕ ОТ СУВЕРЕНА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РБЪЛГАРИЯ
ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА РБЪЛГАРИЯ
ДО КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА КЪМ НС

         Уважаеми дами и господа,
Като представители на неправителствени организации, свързани с
културно-историческото ни наследство и като представители на суверена,
изискваме от вас – избраните по народна воля, да изпълните едно от
основните си задължения – отдаване на почит към вечния Български дух,
допринесъл за развитието на днешната цивилизация, поне според
световните учени и авторитети. Преди 5 години отново направихме
изискване до всички вас, което бе първата ни крачка към промяната -
премахване на тюркския произход на Аспаруховите българи от
държавните сайтове.
По повод подмяната на славната българска история с външна и вътрешна
намеса, изискваме в кратък седмичен срок да бъде отдадена заслужена
почит на българските царе – Борис Първи и Симеон Велики, които са дали
българските букви и словото ни на голяма част от централно и източно
европейското население, а не Глаголицата – която солунските братя дипломати Кирил и Методий налагат като официално писмо в Европа
преди около 1200 години.
Срамно е, че 30 години след промените и откъсването ни от
комунистическия блок нито един официален историк не поиска да се
възстанови истината за този период от българската история. Вече има
достатъчно източници и проучвания на световни учени, че славяни е
изкуствено създадено политическо-имперско понятие, имащо за цел да
заличи българския принос в културната еволюция на света.
Срамно е, да учим децата ни на зле скроените лъжи, че Солунските братя
са създали азбуката, на която пишат днес над 300 милиона по света, като
част от тях са азиатци – като монголите например. Като археолозите ни
откриват българските букви в артефакти на повече от 6 хиляди години в
различни части на България.
Изискването ни е: Празникът 24 май да се нарича: „Ден на българската
писменост, просвета и култура, празник на всички народи на
българското Слово и изискваме изменение на чл.154, ал.1 от КТ, в който са определени
официалните празници в страната, а именно:
"Чл. 154. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 1991 г.,
изм. - ДВ, бр. 104 от 1991 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от
1996 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 1998 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 1998 г.,
доп. - ДВ, бр. 108 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Официални
празници са: 24 май - Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост;
Ето и държавните ни сайтове, в които все още се осквернява великото дело
на великите ни предци, довели до развитието на днешната цивилизация:
24-ти май - ден на славянската писменост и култура
https://www.mon.bg/bg/100334
Днес, 24-ти май, отбелязваме националния празник на просветата,
културата и създаването на славянската писменост от Кирил и
Методий, ...
„Зам.-министър Павлов присъства на честването на 24 май в град ...
mpes.government.bg/Pages/Press/News/Default.aspx?evntid=kMn4WP0cD
Ho%3D
Преди 6 дни - ... на българската просвета и култура и на славянската
писменост – 24 май и 75-годишния юбилей на СУ "Александър Иванов -
Чапай".“

Петицията е подкрепена от:
Сдружение Велика БолгАРИА – председател Патриция Кирилова
Сдружение Български будители – председател Цвете Борисова
Екип Руните говорят – Мила Салахи, Борислав Стамов
Международната Организация на Обединените Българи
Фондация ВЪЗДИГАНЕ – председател Ивелин Михайлов
Сдружение ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ – Марек Каравелов
Фондация Тракарт - Жорж Трак
Българско археологическо дружество "Иван Венедиков"
Български мотористи "Аспарух 681" - председател Мартин Манев
Фондация Свята земя българска- Георги Чераклиев
Магията на Българската Роза ООД
Виртуози-Варна ЕООД

Сдружение Велика БолгАРИА – председател Патриция Кирилова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Сдружение Велика БолгАРИА – председател Патриция Кирилова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook