Не на боклукчарника край село Джерман ! Да спрем съсипването на природата! Тя е на всички! Петиция срещу намерението община Дупница да изгради боклукчарник в землището на село Джерман.

Призоваваме всички разумни и обичащи природата хора, да ни подкрепят с подписите си, за да спрем безумието на дупнишките управници, което ще доведе до трайно нарушаване на екологичното равновесие в района чрез замърсяване на въздуха, водата и почвата и ще застраши живота и здравето на живущите в околността. Ето и аргументите ни:

1. Избраният терен е стръмен, терасиран скат с денивелация 160 м. Намира се в земетръсна и свлачищна зона, с подвижни земни пластове, високи подпочвени води, отстои на 200 м. от река Джерман, на 250 м. от АМ "Струма" и жп. линията София-Атина и на 350 м. от с. Джерман. Теренът се намира и в сервитутната зона на трансграничния газопровод за Гърция. Мястото представлява кватернерно свлачище, което при натоварване на терена с хиляди тонове отпадъци може да предизвика мощни, динамични процеси, срутища и свлачища, чиито последствия са непредсказуеми.

2. Опасенията ни се засилват от остарялата технология на обработка и депониране на отпадъците, която отдавна не се използва в Европа. По информация на живущите близо до действащите, идентични депа в Ямбол, Русе, Ловеч, Бургас и др. се наблюда рязко нарастване на популацията от гарвани, плъхове, чакали, разпространява се смрад и зарази, което допълнително увеличава опасността от нарушаване на хигиенните и здравословни норми на живот за местното население. 

3. Направените анализи на инженеро-геоложките, хидро-геоложки и геодинамични условия в района на разглеждания участък ги определят като изключително сложни  за изграждане на дълбоки изкопи, дългогтрайни съоръжения и осигуряването на дълговременната им устойчивост. Поради съображения от същите анализи трасето на АМ "Струма", което при първоначален вариант трябваше да премине през този терен, бе изместено с около 3 км.

Ние, жителите на с. Джерман и Южното дупнишко поле смятаме, че правилното решение е построяване на модерен завод за преработка на битови отпадъци на подходящо за целта място. Заявявали сме несъгласието си многократно - с протести, блокиране на международния път за Гърция, подписки и др. За съжаление до този момент се борим с вятърни мелници в лицето на община Дупница, РИОСВ - Перник и МОСВ, които си прехвърлят топката и продължават с дейностите по стартиране на опасния проект. 

Станете наши съмишленици и ни подкрепете, за да запазим чистия въздух, водата и природата в едно прекрасно кътче на България!

Ще изпратим петицията да Президента, Председателя на Народното събрание, Министър-председателя, Министъра на МОСВ, Омбудсмана на Р България, Комисаря  по Околна среда към ЕК и Министъра на околната среда в Гърция.

 


Сдружение "Бъдеще за Джерман", председател Борислав Тасков    Свържете се с автора на петицията