Не на боклукчарника край село Джерман ! Да спрем съсипването на природата! Тя е на всички! Петиция срещу намерението община Дупница да изгради боклукчарник в землището на село Джерман.

Призоваваме всички разумни и обичащи природата хора, да ни подкрепят с подписите си, за да спрем безумието на дупнишките управници, което ще доведе до трайно нарушаване на екологичното равновесие в района чрез замърсяване на въздуха, водата и почвата и ще застраши живота и здравето на живущите в околността. Ето и аргументите ни:

1. Избраният терен е стръмен, терасиран скат с денивелация 160 м. Намира се в земетръсна и свлачищна зона, с подвижни земни пластове, високи подпочвени води, отстои на 200 м. от река Джерман, на 250 м. от АМ "Струма" и жп. линията София-Атина и на 350 м. от с. Джерман. Теренът се намира и в сервитутната зона на трансграничния газопровод за Гърция. Мястото представлява кватернерно свлачище, което при натоварване на терена с хиляди тонове отпадъци може да предизвика мощни, динамични процеси, срутища и свлачища, чиито последствия са непредсказуеми.

2. Опасенията ни се засилват от остарялата технология на обработка и депониране на отпадъците, която отдавна не се използва в Европа. По информация на живущите близо до действащите, идентични депа в Ямбол, Русе, Ловеч, Бургас и др. се наблюда рязко нарастване на популацията от гарвани, плъхове, чакали, разпространява се смрад и зарази, което допълнително увеличава опасността от нарушаване на хигиенните и здравословни норми на живот за местното население. 

3. Направените анализи на инженеро-геоложките, хидро-геоложки и геодинамични условия в района на разглеждания участък ги определят като изключително сложни  за изграждане на дълбоки изкопи, дългогтрайни съоръжения и осигуряването на дълговременната им устойчивост. Поради съображения от същите анализи трасето на АМ "Струма", което при първоначален вариант трябваше да премине през този терен, бе изместено с около 3 км.

Ние, жителите на с. Джерман и Южното дупнишко поле смятаме, че правилното решение е построяване на модерен завод за преработка на битови отпадъци на подходящо за целта място. Заявявали сме несъгласието си многократно - с протести, блокиране на международния път за Гърция, подписки и др. За съжаление до този момент се борим с вятърни мелници в лицето на община Дупница, РИОСВ - Перник и МОСВ, които си прехвърлят топката и продължават с дейностите по стартиране на опасния проект. 

Станете наши съмишленици и ни подкрепете, за да запазим чистия въздух, водата и природата в едно прекрасно кътче на България!

Ще изпратим петицията да Президента, Председателя на Народното събрание, Министър-председателя, Министъра на МОСВ, Омбудсмана на Р България, Комисаря  по Околна среда към ЕК и Министъра на околната среда в Гърция.

 


Сдружение "Бъдеще за Джерман", председател Борислав Тасков    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Сдружение "Бъдеще за Джерман", председател Борислав Тасков да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook