Разграничаване от действията на Вера Иванова!

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

ДО ВИЦЕПРЕМИЕРА ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА

ДО МИНИСТЪРА НА МТСП Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

КОПИЕ ДО: Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА ОМБУДСМАН НА Р БЪЛГАРИЯ  

ПЕТИЦИЯ 

от

 

          Лица с увреждания, родители на деца с увреждания и граждани участвали и/или подкрепяли „Национални протести за правата на деца/лица с увреждания“!

 

          Уважаеми дами и господа,

официално Ви информирахме, че голяма част от участниците в „Национални протести за правата на деца/лица с увреждания“, желаят да се разграничат от действията на лицето Вера Иванова, председател на Сдружение „Конфедерация за защита правата на децата“ / КЗПД /. Като граждани, чиито основни цели са качествени реформи в политиките насочени към хора с увреждания, се чувстваме обидени и използвани от лицето Вера Иванова, която нееднократно е заявявала, че не представлява деца и възрастни с увреждания, а само организацията КЗПД.

          Провокирани от действията на Вера Иванова и срещата и с Премиера на Р. България, г-н Бойко Борисов, която беше обявена в медийното пространство като събитие с участници-представители на протестиращите майки, категорично заявяваме желанието си да бъдем разграничени. Ние, огромната част хора с увреждания, а също и голяма част от майките на деца с увреждания считаме, че във време, в което новата наредба в ТЕЛК / постановление 152 / нанася непоправими щети и масово отнема правата на хора с истинска нужда, а и преди да бъде направена оценка на въздействието сред истинските хора с увреждания, е нелепо да се благодари на изпълнителната власт, че върши работа, за която данъкоплатците плащат и е техен дълг.

            Вера Иванова не е представител на т. нар. „протестиращи майки“, самата тя го заяви твърдо и категорично /прилагаме нейна категорична позиция в социалните мрежи/

            Уважаеми дами и господа,

Национални протести за правата на деца/лица с увреждания и техните родители и приятели, стартираха на 05.04.2015 г., с основни искания за структурни, законодателни и институционални реформи в  политиките за децата и възрастни с увреждания.

             Участието на лицето Вера Иванова, не беше по-малко или повече от това на всеки друг участник. „Конфедерация за защита правата на децата“, не беше единствената организация, подкрепяща Националните протести. Посочването и като организация за обратна връзка, не я прави единствен и основен организатор. За беда, не всеки човек с увреждане има физическата възможност да се бори активно за правата си, но въпреки това,  настояваме да не бъдем представлявани от лицето Вера Иванова.

             Настояваме, участието ѝ в работни групи, срещи с представители на ангажирани институции,  както и участие в ангажирани комисии , да бъде разглеждано като представителство само и единствено на организацията , която тя представлява, а именно КЗПД и скоро учредената от нея Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“ , като за последното нямаме яснота дали наистина е учредена по реда и условията в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.  

51415491_2013305048738382_7300141524870758400_n2.jpg