НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА РЕДОВНИТЕ АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

АКО ПОДКРЕПЯТЕ ИСКАНЕТО ЗА НАМАЛЕНИЕ НА АБОНАМЕНТНИТЕ КАРТИ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ, МОЛЯ ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА. 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- ВАРНА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО „ТРАНСПОРТ“ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-ВАРНА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: САЛИ ЛЮБЕНОВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ, СТЕФАН ДАСКАЛОВ, ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА, ФАХРЕДИН МОЛАМЕХМЕД  

ОТНОСНО: Намаление на цената на редовните абонаментни карти за градски транспорт за ученици и студенти.  

Уважаеми г-н Портних,

Уважаеми г-н Балабанов,
Уважаеми г-н Джиков,  

Във връзка с изпълнение на НАРЕДБАТА на Общинския съвет - Варна за реда и условията за пътуване  на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна, приета  с решение №2080-9(40)/30.03.2015 г., в частта гл.III, чл. 19, т.3, предлагаме да бъде намалена преференциалната цена на абонаментната карта в обществения транспорт за ученици и студенти и да е валидна за всички линии в рамките на града. Целта на направеното предложение е да се повиши използването на услугите на обществения транспорт от ученици и студенти, както и приходите от абонаментни карти.

Мотивите за горното предложение са следните:

1. Абонаментните карти за учащи за обществения транспорт в Община  Варна, са с най-висока цена спрямо петте най-големи градове в страната. Това се установи от проучване на интернет сайтовете на фирмите за обществен транспорт, на общините и от НСИ. Данните са публикувани в множество страница за студенти в социалната мрежа Facebook, с цел популяризиране и събиране на мнения. Статистиката е отразена и от местните медии.  

Статистиката гласи:

Във Варна абонаментната картата за ученици и студенти за една линия, за един месец е 21 лева. Едномесечната абонаментна карта за две линии е 42 лева. Записаните ученици във всички видове училища (в началния, прогимназиалния и гимназиалния етап) по последни данни са 42 300. Общественият транспорт включва 45 автобусни и тролейбусни линии.

В София ученическата абонаментна карта за един месец, за всички линии е 20 лева, а за една линия – 9 лева. За студентските абонаментни карти цените са съответно 21,50 за всички линии, а за един месец, за една линия е 9 лева. Записаните ученици във всички видове училища (в началния, прогимназиалния и гимназиалния етап) по последни данни са 130 124. Общественият транспорт включва 97 автобусни, 16 трамвайни и 9 тролейбусни линии и метро.

В Пловдив абонаментната карта за ученици и студенти е 16 лева за един месец, за всички линии и 48 лева за абонаментна карта, за всички линии за 3 месеца. . Записаните ученици във всички видове училища (в началния, прогимназиалния и гимназиалния етап) по последни данни са 52 800.  Общественият транспорт включва 33 автобусни линии.

В Русе абонаментната карта за ученици и студенти за един месец, за всички линии е 18 лева. Записаните ученици във всички видове училища (в началния, прогимназиалния и гимназиалния етап) по последни данни са 21 400 Общественият транспорт включва 26 автобусни и тролейбусни линии.

В Бургас абонаментната картата за ученици и студенти за един месец, за всички линии е 21 лева. Тя обезпечава 90 пътувания с 45 минути продължителност. Съответно 19 лева струва едномесечната карта за всички линии, за 60 пътувания, които според местната фирма за обществен транспорт са достатъчни на ученик за отиване и връщане от училище в продължение на месец. Записаните ученици във всички видове училища (в началния, прогимназиалния и гимназиалния етап) по последни данни са 46 100. Общественият транспорт включва 18 автобусни и тролейбусни линии.

2. Абонаментите карти за ученици и студенти за обществения транспорт във Варна се използват изключително малко, по обявените публични данни от  инж. Злати Златев, изпълнителен директор на „Градски транспорт”- Варна. Причината за тази занижена използваемост на услугите е неизгодната цена, която включва само една линия. Намаляването на цената на абонаментните карти и използването им за всички линии ще мотивира повече ученици и студенти да използват обществения транспорт.

3. Завишаването на използваемостта на абонаментните карти и услугите на обществения транспорт ще се отрази благоприятно на трафика през часовете за пътуване към учебните заведения и отпътуването от тях. Използването на обществения транспорт ще облекчи родителите на учениците, като съществено намали използването на лични МПС. Това ще се отрази благоприятно на натоварения трафик в града.

4. Завишаването на използваемостта на абонаментните карти и услугите на обществения транспорт ще се отрази положително на приходите и възможностите за инвестиции в обществения транспорт.

5. При уеднаквяване на цените на абонаментните карти за студенти ще се реализира и завишено използване на услугите на обществения транспорт от страна на студентите на ВСУ „Черноризец Храбър”. В настоящия момент цената на абонаментната карта е 58 лв., което прави пътуването с автомобил по-предпочитано.

Правно основание:  Предложението ни е на основание чл. 26 и чл.27  от гл.V от НАРЕДБАТА на Общинския съвет-Варна за реда и условията за пътуване  на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна, приета с решение №2080-9(40)/30.03.2015 г.    

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Sali Svetoslavov да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...