Гражданска инициатива в квартал „Христо Смирненски“, район „Слатина“ на град София

До:

·         СО Направление „Архитектура и градоустройство“

-       арх. Здравко Здравков - Главен архитект на СО

-       арх. Бойка Къдрева - дирекция ''Териториално планиране''

-       арх. Николай Каменов - дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно                      наследство"

·         Столичен общински съвет

-       Елен Герджиков – Председател на Столичен общински съвет

-       Силвия Христова – Председател на Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

-       Станислава Стоянова – Директор Дирекция „Секретариат на СОС"

·         Агенция „Пътна инфраструктура“

-       инж. Михаил Рашков, Директор "Поддържане на пътната инфраструктура"

-       инж. Петя Нейчева, Директор "Управление на стратегически инфраструктурни проекти"

-       инж. Илиана Захариева, Директор "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

-       инж. Дончо Атанасов

-       Валерия Герова Главен секретар

-       Павлета Паунова Главен юрисконсулт, /Секретар на Управителния съвет/

 

Копие до:

·         Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община

·         Наталия Стоянова – Кмет на СО Район Слатина

 

  От данъкоплатци от район Слатина

Лице за контакт: Елена Генова, електронна поща: elena.bankova@abv.bg

Уважаеми дами и господа,

Квартал „Христо Смирненски“ е изключително динамичен и постоянно развиващ се. Това налага ежедневно да се следи за нуждите на жителите в прилежащите територии. Забелязват се усилия от страна на СО район Слатина за реновиране на инфраструктурата, детските площадки, съоръженията и зелените площи, но цялостното усещане в квартал „Христо Смирненски“ е за разруха. Наясно сме, че почти всички разходи за ремонти и реализиране на проекти са свързани с предварително планиране и залагане в бюджета на общината, но сериозната амортизация на общинската собственост, постоянното одобрение и реализиране на нови инвестиционни проекти, налага приоритетно одобрение на нов план за подновяване на инфраструктурата в квартала.

С цел да запознаем районното управление с наболелите проблеми на квартала, от пролетта на 2018г., група доброволци инициираме ежемесечни срещи с кмета на район Слатина, заместник кметовете, общински съветници и различни специалисти, в зависимост от обсъжданите теми. На поредната среща в края на 2018г., обсъдихме възможностите за изграждане, ремонт на улици и тротоари, изграждане на системи за отводняване, поставяне на улично осветление на няколко места в квартала. От дискусията разбрахме, че най-сериозните проблеми в инфраструктурана не могат да бъдат решени, поради липсана Подробен устройствен план (ПУП). Оказва се, че за цялата местност "Христо Смирненски - Слатина" не е изготвен ПУП от СО.

 

Какви са проблемите за живущите в този момент, какво може и не може да очакват, ако не бъде изготвен ПУП:

1.    Не може да се извърши ремонт на много от улиците в квартала, защото се оказва, че това са алеи на междублоково пространство с асфалтова/бетонна настилка или временни пътища, а не улици. Тези алеи и временни пътища по никакъв начин не отговарят на изискванията за пътна настилка, по която е допустимо да се движат автомобили, а тротоари за пешеходци изобщо няма, но те са единствената възможност на живущите за достъп до жилищата им. По тези алеи е изключително трудно да преминават пешеходци, особено във време, когато вали дъжд или сняг, а за майки с детски колички, трудноподвижни и възрастни хора е почти невъзможно.

По регулация има предвидени улици и тротоари, но не могат да бъдат изградени, защото няма изготвен ПУП и поради тази причина не може да бъде приложена регулацията.

2.    Строителната техника, която се използва за новостроящите се сгради в квартала, уврежда допълнително вече амортизираните настилки. Само за 2018г. има издадени 4бр. нови разрешителни за строеж на нови жилищни сгради. За последните 7 години разрешителните за строеж на нови сгради са 20бр., а 10 от тях са издадени от 2016г. до 2018г.

По закон новоизградените инвестиционни проекти, към които са предвидени гаражи, трябва да бъдат свързани с улица до цялата пътна мрежа на квартала. На много места такава връзка не е осъществена и законът не е спазен. Това допълнително амортизира асфалтираните алеи на междублоковите пространства.

3.    Новопостроените сгради блокират нерегламентираните улици. Предвидено е строителство на нова сграда между блоковете 68 и 69, където сега е един от двата входа за каре с десетки жилищни блокове и къщи. Когато сградата бъде построена, в карето ще се влиза и излиза само от едно място - улица „Кривина“ откъм ПЖИ.

4.    Скоро ще стартира строителството на метрото към квартала. Това ще наложи затварянето на част от улични платна. И сега в квартала се образуват големи задръствания в час пик. Ако бъдат затворени част от уличните платна, задръстванията ще бъдат постоянни. Това ще доведе до допълнителен шум и замърсяване на въздуха в района.

Пътят през квартал „Христо Смирненски“ е алтернативен маршрут за офис сградите в кварталите „Дружба“ и „Младост“, което от години натоварва трафика. Има предложение да се изгради транзитен път, който да позволява потока от автомобили да преминават покрай квартала и да не навлизат в него. Изграждането на пътя ще облекчи задръстванията и ще доведе до спокойствие и чистота на въздуха за живущите. Този път е заложен в регулационния план, но не може да бъде изграден, ако не бъде изготвен ПУП.

 

В последните три години от Район Слатина на СО са изпратили четири писма към СО с искане за изготвяне на ПУП за цялата местност "Христо Смирненски - Слатина". Все още няма отговор на писмата и няма информация дали е стартиран процеса за изготвяне на ПУП. Предвид постоянното влошаване на инфраструктурата в квартала, живущите в района настояваме СО приоритетно да разгледа проблемите с инфраструктурата в кв.”Христо Смирненски“ и спешно да стартира процедура за изготвяне на ПУП за цялата местност.

Заради гореописаните проблеми, напрежението сред живущите в района ескалира, а това води до недоволство към управлението на местната власт. Стартирана е инициатива за събиране на подписи в подкрепа на изложените в това писмо искания.

Призоваваме всички засегнати институции да обърнат внимание на апела на десетки хиляди живущи в този район. Очакваме бърз отговор на писмото и решение на описаните проблеми.

С уважение,

Жители и данъкоплатци на Район Слатина на СО