Да направим психиатрията видима!

През последните 20 години в резултат на социално икономически събития Психиатрията се отдели от общото Здравеопазване и на практика престана да е част от него. Извършените "реформи"-съкращаване на легла и персонал доведоха до икономии на средства, но не подобриха дейноста и. В резултат на недофинансираните дейности се влошиха санитарно битовите условия в голяма част от заведенията за стационарна помощ, а ниските заплати предизвикаха отлив на кадри, най-вече към чужбина. В резултат на криво разбрана "демократизация" се ликвидира старата социална система на Трудотерапиите, които контролираха инвалидизираните психично болни извън болниците, създаваха им някаква заетост, че дори и им даваха по някой лев. Нова и модерна социална система не беше създадена и така след изписване от болница инвализдизираните болни оставаха на улицата. 13 години след влизането на България в ЕС българската психиатрия все още е далеч от Европа и продължава да се отдалечава. Ние, българскати психиатри трябва да обърнем внимание на управляващите за необходимоста българската Психиатрия да заеме полагащото и се място като част от българското Здравеопазване и европейската Психиатрия.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Чавдар Дилов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...