Петиция в подкрепа на семейството на военнослужещия Валентин Димов

Ние, гражданите на Република България изразяваме категоричната си подкрепа за семейството на пребития български военнослужещ и баща на две прекрасни български момичета Валентин Димов. Считаме за недопустимо използването на физическа сила, когато е в абсолютен разрез с визираните в Наказателния кодекс на Република България хипотези, определящи случаите на неизбежна отбрана и крайна необходимост. Същата е употребена без ясна обосновка, за пореден път на публично място и с особена агресия и е довела до тежко физическо състояние на пострадалия български гражданин, а също така до тежко психическо и емоционално състояние на неговото семейство и близки. Обезпокоени сме от зачестилите в последните години тежки криминални деяния, извършени с особена дързост и агресия, на публични места и в повечето случаи от въоръжени групи лица с придобита ниска степен на образование и довели до трайни увреждания на пострадалите, в т.ч. и до летален край. Настояваме да предприемете съответните мерки в спешен порядък и според Вашите правомощия за превенция и недопускане на подобен тип общественоопасни деяния, както и за прилагането на визираните в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за изпълнение на наказанието и задържането под стража разпоредби, като на извършителите на подобен род деяния им бъде налагано наказание „Лишаване от свобода“ към максимума. Всички ние желаем да останем в красивата ни Родина, заедно с нашите семейства и деца – български граждани.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Anatoli Atanasov да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...