Не искаме да ни заключват общежитията от 22:00 до 6:00!

Всеки студент има право на свободен достъп до стаята за която плаща. Нека това не става по трудния начин. Не искаме допълнителни ограничения. Студентите си плащат редовно наемите. 
Ограничението нямаше да предотврати гибелта на Марио...

Драги настоящи, бъдещи и минали студенти, Моля отстоявайте своята гражданска позиция!