ПОДПИСКА

Ние, долуподписаните български граждани, заявяваме своето категорично несъгласие с отговора на писмо от Община Благоевград, с което тя ни отказва да ни предостави необходимо  за нуждите ни помещение, намиращо се на  ул. Христо Смирненски № 5 ,ет.1, с настоящ ползвател Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи към Община Благоевград. С тази подписка искаме да бъде преразгледано взетото решение и настояваме да бъдат предприети мерки по предоставяне на исканото от нас  помещение, с цел развитие на Сдружение „МС Общество България“. Сдружението е на мнение, че е право в исканията си, тъй като помещението, което иска да приобщи за дейността си, не се използва функционално от сегашния си ползвател. В противен случай Сдружение  „МС Общество България“ не би си позволило да иска това от Общината и да желае по някакъв некоректен начин да ощетява децата, посещаващи центъра. Ние, долуподписаните български граждани, искаме и молим  Община Благоевград да не обрича на гибел  Центъра за психосоциална и физикална рехабилитация  на лица с множествена склероза, тъй като той обслужва около 60 човека за момента, и склони да улесни дейността на сдружението, като предостави нужния терен за неговото нормално функциониране, според изискванията на отговорните институции.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Биляна Петкова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook