Гражданска инициатива за промени в квартал “Христо Смирненски" / “Слатина"

До:

Наталия Стоянова – Кмет на СО Район „Слатина“ Бул. „Шипченски проход“ 67

 

Копие до:

Йорданка Фандъкова - Кмет на Столична община

Елен Герджиков – Председател на Столичен общински съвет

 

От данъкоплатци от район Слатина

Лице за контакт: Елена Генова, електронна поща: elena.bankova@abv.bg

 

 

Уважаема госпожо Стоянова,

Район Слатина на СО е изключително динамичен и постоянно развиващ се. Това налага ежедневно да се следи за нуждите на жителите в прилежащите територии. Забелязват се усилия за реновиране на инфраструктурата, детските площадки, съоръженията и зелените площи, но цялостното усещане в квартал „Христо Смирненски“ е за разруха и незаинтересованост от общинските представители.

Наясно сме, че почти всички разходи за ремонти и реализиране на нови проекти са свързани с предварително планиране и залагане в бюджета на общината. Поради факта, че няма обявена на обществено достояние стратегия за развитие на район Слатина след 2013 година, жителите в квартала подготвихме списък от наболели проблеми, с които искаме да Ви запознаем.

І. Пътна инфраструктура в район Слатина

1. Улици

1.1. Да се извърши ревизия и ремонт на улиците в квартала, като се постави трайна и качествена настилка, която да не се разрушава след два месеца експлоатация.

Да се извърши спешен ремонт на пътните настилки на следните улици:

а. Захода от улица „Слатинска“ към блок 44а, блок 48, блок 49 и къщите до тях;

б. Улица „Марко Бочар“ пред блок 44, блок 48 и блок 49; в. Улица „Роглец“;

г. Улиците в карето между коритото „Слатинска река“, улица „Кривина“, улица „Гео Милев“, включващо улиците: „Кривина“, „Ханово“, „Даскал Никита“, „587-ма“, „589-та“, „590-та“ и няколко безименни улички;

д. Улиците в карето на блоковете 47, 47а и 47б;

е. Заходите към карето на пазар Слатина от страната на ул. „Слатинска“ и от страната на ул. “Гео Милев“;

ж. Улицата пред блок 17.

1.2. Да се изгради обиколен път от бензиностанция Петрол на ул."Слатинска река" до "Булгарплод" на бул."проф. Цветан Лазаров".

1.3. Да се постави пешеходна пътека с пешеходен светофар или ограничител на скоростта (легнал полицай) на:

а. ул."Слатинска" при кръстовището на ул."Камчия".

б. ул."Слатинска река" до бл.7

2. Тротоари

Много от малките улици в кварталите, а дори и някои от големите улици нямат изградени тротоари или ако някога е имало тротоар, то сега е напълно разрушен.

2.1. Да се изградят на тротоари на следните улици:

а. Захода от улица „Слатинска“ към блок 48, блок 49 и къщите до тях;

б. Улица „Марко Бочар“ пред блок 48 и блок 49;

в. Улиците в карето между коритото „Слатинска река“, улица „Кривина“, улица „Гео Милев“, включващо улиците:  „Кривина“, „Ханово“, „Даскал Никита“, „587-ма“, „589-та“, „590-та“ и няколко безименни улички;

г. Захода от улица „Слатинска“ към блок 48, блок 49 и къщите до тях;

д. Улица „Иван Щерев“ от 109 ОУ до улица „Атанас Узунов“;

е. Улица „Мъдрен“;

ж. Улица „Боян Магесник“ от магазин ЛИДЛ до пътния възел за „Ботевградско шосе“;

з. Улица „Слатинска“ от 109 ОУ до магазин ЛИДЛ;

и. Около блок 33;

й. В карето на блоковете 47, 47а и 47б;

к. По улица “Гео Милев", по улица “Кривина” и по бул. “Проф. Цветан Лазаров" в отсечката от кръстовището с улица “Слатинска река" до кръстовището с бул. “Асен Йорданов”;

2.2. Да се изградят рампи за преминаване на инвалидни и детски колички на кръстовищата в общината.

2.3. По тротоарите да се поставят колчета, кашпи или бетонни стопери, за да се предотврати паркирането.

 

3. Мостове

Да се фиксират крайни срокове, до които ще бъдат изградени два пешеходни моста над река „Слатинска“:

3.1. до блок 15 – премахнат е стария мост на 09.05.2018г. поради опасна конструкция.

3.2. до блок 67а – води се кореспонденция с Район Слатина на СО от месец май 2016 година за изграждане на нов мост. В началото на 2017 година се проведе анкета сред живущите в района, с цел да се разберат има ли необходимост от изграждане на нов мост. Анкетата потвърди нуждата от мост. От края на 2017 година се очаква становище от заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации“ в СО.

4. Да бъдат изградени велоалеи в общината.

5. Да се регулира паркирането на автомобили в зелените площи, градинки, детски площадки, като се поставят ограждения.

6. Да се реновират спирките на градски транспорт или да се поставят нови, където липсват.

 

ІІ. Паркове, градини, зелени площи, детски площадки

1. Да се озеленят и оградят обезтревените, разкаляни зелени площи.

2. Да се ограничи новото строителство, така че да има достатъчно зелени площи и пространство между сградите.

3. Да се извършва редовно и по-добро почистване на отпадъците от тревните площи.

4. Да се подменят счупени контейнери за смет и да се поставят повече такива за разделно сметосъбиране.

5. Да се поддържат и косят тревните площи редовно и да се обезпаразитяват срещу вредители като се поставят обозначителни табели.

6. Да се извършва ревизия за опасни клони и дървета в района. Да се изрязват веднъж годишно.

7. Да се ревизира състоянието на детските площадки и съоръженията в тях. Да се ремонтират и подновят.

7.1. Необходим е спешен ремонт на площадката срещу ДГ 61 Шарено петле;

7.2. Необходим е спешен ремонт на площадката зад блок 64;

8. Да се обработят пясъчниците на детските площадки в района – почистване и обезпаразитяване.

9. Да се изградят нови детски площадки и градинки за отдих в междублоковото пространство, където досега не е имало.

10. Да се ремонтират игрищата в парка до река „Слатинска“, зад блоковете 17 и 24.

11. Да се довърши изграждането на кучешката градинка в полянката зад блок 13, която е некачествено изградена и сега не е използваема.

 

ІІІ. Училища

1. Да се стартират проекти за обновяване на училищата 109-то и 148-мо - ремонт на сградите, обновяване на дворовете изграждане на спортни площадки, поставяне на пейки, спортни съоръжения, оформяне на зелени площи.

 

ІV. Спокойствие и сигурност

1. Да се премахнат или обезопасят опасните и изоставени строежи в общината.

2. Да се постави ограда:

2.1. по дължината на коритото на река „Слатинска“ при улица „Слатинска река“ в отсечката между блок 15 и кръстовището до блок 10.

2.2. по дължината на парк "Слатинска река от страната на ул."Ген. Георги Тановски".

3. Да се ревизира осветлението в района. Да се подменят осветителните тела и да се поставят нови, където липсват.

3.1. Наложително е поставянето на осветление в градинката до река „Слатинска“, зад блоковете 17 и 24;

3.2. Наложително е поставянето на осветление на улица “Роглец" в отсечката между ул. “Слатинска река” и блок 1б;

3.3. Наложително е поставянето на осветление по пътеката зад магазин CBA, която води до блок 40, както и около самия магазин. В този район често се случват нападения над хора - побой и кражби. Има и посегателства над автомобили.

4. Да се намери решение за ограничаване на шума от квартал Христо Ботев – има силна музика във вечерните часове.

5. Да се намери решение за поддържане на баланса на бездомните животни в района.

 

V. Транспорт

1. Да се намали времето на интервалите между автобусите на основните линии, които преминават в квартала - автобусите 9, 11, 75 и 404.

2. Да се удължи маршрута на автобус 75, така че да се направи връзка на живущите в квартала с метростанция „Г.М.Димитров“.

3. Да те подменят амортизираните траспортни средства, които се движат по автобусните линии 75, 404 и 11.

 

Vl. Екология

1. Да се потърси вариант за европейско финансиране на поетапна подмяна на уличното осветление с лампи, които се захранват от слънчева светлина.

2. Общинските сгради да бъдат оборудвани с електрически панели, чрез които да се намалят разходите за електричество, отопление и топла вода.

3. Да се поставят контейнери за разделно събиране на отпадъци в детските градини и училищата – малки контейнери в сградите и големи до сградите за извозване.

 

VІl. Европейски програми

Да се дава ежемесечна информация за активността по входираните документи, подписаните договори и възможностите за финансиране на проекти по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".

 

Очакваме поетапно разрешаване на всеки един проблем по изброените точки по-горе. За да може жителите на квартал “Христо Смирненски" да следим развитието на извършените дейности и етапите на реализация по поставените въпроси, ще очакваме от администрацията на район Слатина да ни изпраща ежемесечен бюлетин на приложения електронен адрес за кореспонденция. За повече прозрачност и знак, че подкрепяте инициативността ни и желанието да участваме активно като Ваш партньор в подобряване условията за живот в квартала ни, бихме се радвали, ако публикувате настоящето писмо на сайта на район Слатина, а след това ежемесечно на сайта да се публикува отчет за извършените дейности и етапите на реализация.

С уважение,

Жители и данъкоплатци на Район Слатина на СО