Спаси Пирин Спаси Странджа

Национален парк "Пирин" уникален със своята природа, а доказателство за това е включването му в общо Европейската мрежа НАТУРА 2000, част от световното природно наследство на ЮНЕСКО и др.

FB_IMG_1522050241431.jpgПрез последните 20 години урбанизацията по Българското Черноморие е достигнала до критично ниво със застрояването на всички плажове и гори извън тези попадащи в Защитените територии.Но днес и те са в опасност.

Местния поминък на селата и градовете около Пирин, осигуряват много възможности за пешеходен туризъм, спа туризъм, планинско колоездене, ски туризъм, преходи със снегоходки, каяк, рафтинг и други дейности на открито, които не унищожават старите гори и ландшафта на Пирин. Трябва да се даде приоритет на възможностите за устойчиво развитие, които са полезни за природата и за хората.Южното Черноморие е съхранило много от традициите в Българската култура и традиционният местен риболов.Сегашните условия са предпоставка за устойчиво развитие на зимен и летен туризъм.Допринасящи за това са уникалните и неповторими плажове, стари и лонгозни гори, удивителните скални образования, археологически находки и др. 


Околната среда Пирин е дом на много застрашени видове, включително кафява мечка и дива коза. Но предложеният и удобрен от правителството план за управление на Национален парк "Пирин",, казва, че строителството може да се извърши на 12,5 пъти по-голяма територия в сърцето на националния парк в сравнение със сегашното разрешено застрояване. Ако не бъдат отстранени заплахите, Пирин може да загуби своето природно богатство, което сега принадлежи на целия свят.

Южното Черноморие част от Община Царево в чиято територия попада не изцяло и ПП „Странджа” се покрива от Европейската екологична мрежа Натура 2000 по двете и директиви.На територията на Общината попадат 19 плажни ивици, Природни и биосферни резервати представляващи убежище на редица защитени животински и растителни видове, като: Странджанска зеленика, Пепелянка, Бухал, Египетски лешояд и др.

Старите гори, Националните закони, европейските директиви за природата и международните договори трябва да гарантират, че Пирин е защитен. Тук се намира и Байкушевата - 1300-годишна черна мура, смятано за най-старото дърво от вида на Балканския полуостров. Но предложеният план за управление на Национален парк "Пирин", който е одобрен от правителството постановява, че почти 48% от територията на Национален парк Пирин може да бъде отворена за търговска сеч. Понастоящем това е разрешено на 0% от територията на Парка.

Уважаеми Господин Mинистър-председател,

От името на всички подписали тази петиция граждани настояваме за следното:

1. Да спасите Национален парк „Пирин“, който е обект на Световното наследство и защитената зона от общо европейската мрежа Натура 2000, като отмените катастрофалния нов проект на план за управление на Националния парк от 29.12.2017 г.и спрете всякакво по-нататъшното строителство и комерсиалната сеч.

2. Да отмените новия устройствен план на община Царево предвиждащ застрояване до 1723.74 ха. по южното Черноморие от които 83,51 ха. На територията на ПП „Странджа”

С уважение, защитници на Българската Природа. 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Димитър Димитров да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook