ВСЯКО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ С ДЕТСКИ ДОБАВКИ!

АЗ, ДОЛУПОДПИСАНИЯТ/ТА ИСКАМ :

1.Право на получаване на детски надбавки в България да  има от момента на раждане на детето, до навършването на 18 годишна възраст, без оглед на дохода.

Детски добавки могат да заявят :

  • Родители за своите родни деца;

  • Приемни родители ;

  • Несъщи родители за доведени или заварени деца, които живеят в същото домакинство;

  • Дядовци и баби за внуците, които живеят в тяхното домакинство

 

29178287_1985316988351982_8543112910685266266_n.jpg


Златина Петрова Хаджипанайотова    Свържете се с автора на петицията