ПЕТИЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТСКА КЛИНИКА И КАРДИОЛОГИЯ КЪМ НКБ

Петиция в подкрепа на клиниката по детска кардиология към НКБ и за предпиемане на спешни мерки за дофинанисране и набиране на кадри за детското кардиологично отделение. 
Единствената в България клиника по детска кардиология, която годишно дава шанс за живот на стотици деца със вродени сърдечни малформации (ВСМ) спешно се нуждае от помощ за да продължи да функционира.
В нея ежегодно се извършват над 400 сърдечни операции на деца със ВСМ от 0 до 18г, а над 13000 деца имат нужда от тази клиника годишно.
Отделението на клиниката има спешна нужда както от квалифицирани кадри в частност сестри и анастезиолози, така и от допълнително финансиране, за да не бъде затворена. 
Поради липсата на сестри операциите в клиниката са сведени до минимум и се оперират само най-спешните пациенти. Създалата се липса на кадри съществува още от 2011 година насам за което институциите са били сигнализирани многократно, но не е направено нищо за да се реши този проблем.

Клиниката се нуждае и от допълнително финансиране за да има бюджет за обезпечаване работата на кадровият персонал и закупуване на нова техника за отделението. 

Моля включете се в петицията, защото ако се допусне клиниката да затвори, децата със сърдечни малформации ще бъдат лишени от лечение и проследяване! Това ще постави в риск живота на много деца, при които спешните и бързи действия са животоспасяващи! Ако клиниката бъде затворена единственият шанс за лечение на нашите деца би бил да се наредят в дългия списък на чакащите към "Фонда на лечение за деца в чужбина".

                                       МНОГО ОТ ТЯХ НЯМА ДА ДОЧАКАТ!