Искаме чист въздух за Русе

До Президента на Република България

До Главния прокурор на Република България

До Директора на Държавна агенция "Национална сигурност"

До Омбудсмана на Република България

До Министъра на регионалното развитие и благоустройството

До Министъра на околната среда и водите

До Председателя на Народното събрание

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ, ГОСПОДА,

Настояваме да осигурите на нас - Русенци, чист въздух и здравословна околна среда.

Недопустимо е през 2018 година, когато правителството твърди, че държавата е във възход, 100 000 души, останали да живеем в Русе, да дишаме вместо въздух - субстанция с неустановен химичен състав.

В зависимост от посоката на вятъра, въздухът е с мирис на бакелит, битум или ацетон.

Количеството на фини прахови частици достига над 10 пъти допустимото.

Намираме за плод на нездрав разум, нормата за количество прахови частици да бъде средна денонощна. Ако 12 часа от деня то е в безвредната граница (30 мкгр./м.куб.), кажете къде да се скрием с децата си, през останалата част на денонощието?

Настояваме, да бъде определен алармен праг за еднократно количеството ФПЧ, при достигането на който кмета на общината да е длъжен да уведоми населението, да се задейства Гражданска защита, а РИОСВ незабавно да установи замърсителя.

Настояваме, в продължение на не по-малко от месец, МОСВ да изпрати мобилна станция в Русе, която ежедневно и денонощно да измерва състава на въздуха, който дишаме, вкл. наличието в него на Бензен, Алуминиеви окиси, Фенолни съединения, Битум, Азбест, Цианади, Ацетон и тежки метали.

Оправдания, че няма уреди, които да измерват количеството и вида на вредните емисии във въздуха, не приемаме! Ако твърдите това, потвърждавате Вашата безотговорност и немощ да се справите с проблема. Недопустимо е да твърдите това, когато от 10 години сме граждани на Европейския съюз, а държавата член на НАТО!

Натояваме, Правителството да приеме, обещаната през 2014г.  Наредба, която да замени, отменената през 2014 година, Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда,в която бяха регламентирани отстоянията на промишлените замърсители от жилищни сгради, училища и болници!

Настояваме, да бъде извършена пълна проверка на съответствието между издадените комплексни разрешителни и реализираните производства на всички предприятия в Източна и Западна промишлена зони на гр. Русе, на територията на бившия Завод за тежко машиностроене, на територията на Индустриален парк-Русе и всички производства на територията на град Русе.

Настояваме, да бъде извършена проверка в Община Русе и Областен управител на Област Русе, на всички сигнали, подадени за незаконно строителство пред последните 10 години. Ако бъде установвено, че има основателни такива, отнасящи се за незаконно построени промишлени инсталации, а в същото време още не са премахнати, виновните длъжностни лица да бъдат осъдени за бездействие и корупция.

Настояваме, да бъде извършена проверка в ОД на МВР-Русе, за започнати проверки и преписки срещу граждани, затова, че са подавали сигнали до РИОСВ, МОСВ и тел.112. Да бъде изяснено на какво основание, са образувани преписки? За какво, предполагано престъпление или закононарушение се извършва проверка и дали това е законосъобразно?

Уважаеми госпожи, господа,

Във връзка с горното, молим всеки от Вас да се разпореди в съответствие с компетентността си!

 


Гражданско движение "Бъдеще за Русе"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Гражданско движение "Бъдеще за Русе" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...