Незабавно изземане на кучето от с. Мокрище, за да не бъде умъртвено

screenshot378631.jpgПодписвайте !

"С тревога следихме трагичния инцидент станал в с. Мокрище , при който е последвала смъртта на едно дете. От изнесеното в медиите може да се направи извод, че детето е оставено без надзор и тази човешка безотговорност е основната причина за неговата смърт! Остава открит въпросът има ли нещо общо кучето със смъртта на детето ... Надяваме се в хода на разследването да бъде установено кой е виновникът. До тогава остава открит и въпросът за съдбата на набеденото куче. Кучето не е иззето от собственика, с което са създадени предпоставки да бъде убито. В социалната мрежа вече има информация за такива намерения. Което означава, че съществува реална опасност кучето да бъде убито.
Изхождайки от факта , че кучето се третира не като живо същество, а като „вещ“, /за която в случая само се предполага , че е послужила за извършване на престъплението/, то следва да БЪДАТ СПАЗЕНИ всички процесуални правила по чл.109-113 от НПК относно СЪБИРАНЕ, ИЗЗЕМВАНЕ И ПАЗЕНЕ на веществените доказателства до завършване на наказателното производство.
От репортажите се вижда, че кучето е оставено в двора на стопаните, с което са нарушени разпоредбите на горецитираните текстове.
ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ГОРЕ И С ОГЛЕД НА ВАШИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРЕДВИД РАЗПОРЕДБАТА НА ЗАКОНА, МОЛИМ ЗА ВАШЕТО НЕЗАБАВНО РАЗПОРЕЖДАНЕ КУЧЕТО ДА БЪДЕ ИЗЗЕТО И ПРЕДАДЕНО НА ОТГОВОРНО ПАЗЕНЕ В ПРИЮТ ИЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИЗАЦИИ."