ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ЗАЯВЕНО НАМЕРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КМЕТСТВО ГР.БАНЯ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ ВЪРХУ ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ ДО УЛ. "ЛИПИТЕ" МЕЖДУ НОМЕР 18 и 22А

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ЗАЯВЕНО НАМЕРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КМЕТСТВО ГР.БАНЯ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ ВЪРХУ ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, НАХОДЯЩИ СЕ ДО УЛ. "ЛИПИТЕ" МЕЖДУ НОМЕР 18 и 22А   Уважаеми дами и господа, С настоящата петиция изразяваме своето категорично НЕСЪГЛАСИЕ, с публично заявеното намерение на кмета на гр.Баня - г-н Стамен Гешев, за изграждане на паркинг, на мястото на зелените площи намиращи се в съседство до ул. Липите. Настояваме кмета на гр.Баня да прекрати незабавно предприетите от него действия за изграждане на този паркинг. Настояваме ръководството на общ.Карлово и компетентните общински служби да излязат с отрицателно становище относно тези намерения на кмета на гр.Баня. Настояваме зелените площи по протежение на ул.Липите да бъдат запазени като такива, каквито са били през последните 80 години. Настояваме бъдещите инвестиционни намерения за изграждане на инфраструктура върху имоти общинска собственост, да бъдат навременно и публично обсъждани със заинтересованите граждани. Заявяваме, че ако възражението ни не бъде взето под внимание, ще отстояваме правата си чрез всички позволени от законите на Република България начини, включително чрез протестни действия.  

viber_изображение_2023-02-13_12-58-51-255.jpg                                                                                                                            

viber_изображение_2023-02-13_12-58-51-443.jpg                                                viber_изображение_2023-02-13_12-58-51-617.jpg