Против избиването на бездомни кучета в община Смолян

dogs1.jpg

      В интервю за местен вестник, проведено във връзка с безстопанствените кучета, Кметът на Община Смолян уведоми обществеността, че до две седмици ще се справи с този проблем.

     Всеки запознат е наясно, че този проблем не се решава в рамките на дни, освен ако не се подходи радикално, което в случая би било незаконно. В тази връзка, нека не забравяме, че през 2012 г. в община Смолян, бяха отровени десетки бездомни кучета, в медиите бяха поместени и материали за организираното им изтребване, което се извършваше на територията на близкото сметище. Така тогава този проблем се реши за дни. Нека не допускаме този терор отново!

      Грижата за бездомните кучета е постоянна и непрекъсната и всякакви прибързани и необмислени радикални мерки, които са в разрез с принципите за хуманност  са не само нежелателни, но и незаконни.
     - Защитата на животните се изразява в опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености. (чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на животните)
     - Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева. (чл. 325б, ал. 1 от Наказателния кодекс)

     Нека се обявим

     ПРОТИВ избиването на бездомни кучета в Смолян

     Моля, подкрепете петицията!

     Гласувайте!


Хора за защита на бездомните животни    Свържете се с автора на петицията