За възстановяване на резерват "Купена" под егидата на ЮНЕСКО

Петиция за възстановяването на резерват "Купена" под егидата на ЮНЕСКО и преобразуването му в съвременен биосферен парк