Срещу разрушаването сградата на бившето иранско посолство.

   

Iransko_Posolstvo-Izgled_ot_Bul._Vasil_Levski_3.jpg

 

"Една красива сграда в идеалния център на София пустее, но собственикът, в лицето на Агенцията за дипломатически имоти в страната, възнамерява да я оживи. С промени, които ще превърнат, мястото, запазило частица от духа на стара София, в модерна административна сграда. Последното искане за това е отправено в края на 2016 г., а идеята - подготовка на план за 8-етажно надстрояване в едната част и нов обем в двора."

Представеното обемно-градоустройствено архитектурно пручване, приложено по-долу, редуцира единичната недвижима културна ценност (сградата на бившето посолство на република Иран в София) на двете от фасадите й - към ул. Иван Вазов и към бул. Васил Левски. Другите две фасади, покрива и вътрешността на сградата, както става видно, се предвижда да бъдат разрушени.

Евентуалното съгласуване и одобрение на предложеното обемно-устройствено проучване за изменение на ПУП-ПРЗ в сегашния му вид е недопустимо и би създало един неблагоприятен юридически и архитектурен прецедент. Този ще бъде пример в идни години при взимането на важни градоустройствени решения засягащи културни паметници и ценности в град София както и на територията на Република България. 

Направеното от собственика на имота предложение за изменение в подробния устройствен план касае едно от знаковите места в град София и при обсъждането на окончателното решение на Направление "Архитектура и градоустройство" по казуса ще бъде взето предвид и гражданското мнение.

Нека не допускаме още един паметник на българската култара, каквито бяха Тютюневите складове в Пловдив и Двойната къща в София, да бъде заличен с лека ръка!

Гражданска петиция:

  1. Срещу одобряването на обемно-устройствено предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв. 452, ГГЦ зони Г8 и Г10, гр. София представено на ОЕСУТ на Столична Община със заявление № САГ16-ГРОО-841-[1,2,3 и 4];
  1. В подкрепа на произвеждането на отворен студентски архитектурен конкурс с цел намиране на издържано градоустройствено и архитектурно решение за терена на бившето посолство на Ислямска република Иран, УПИ II, кв. 452, ГГЦ зони Г8 и Г10, гр. София.

 

Допълнителна информация по темата можете да намерите на следния уебадрес:

       https://drive.google.com/file/d/0B5zpFEhMqOuWTWRlRl9Kd2w3cGM/view?usp=sharing

 

 

        Iransko_Posolstvo-Prouchvane_za_Izmenenie_na_PUP-PRZ-018.jpgIransko_Posolstvo-Prouchvane_za_Izmenenie_na_PUP-PRZ-027.jpg