Да запазим буруна в Лозенец в естествения му вид!

До Областна администрация Бургас
До Министерство на туризма
До МРРБ/ АГКК

 

С настоящата петиция, ние долуподписаните настояваме компетентните институции да разгледат и да се произнесат относно следното:


С договор номер Т - РД - 29-129/ 05.07.2016г. Министерство на туризма отдава под наем
терен, заснет от АГКК през 2012г. и описан като "плаж номер 31" с протокол номер 6 от 5.12.2012 година.
Въпросното заснемане определя границите на "плаж номер 31" в размер на 5864 квадратни метра активна плажна площ с дължина на бреговата линия 296 метра.
Очевидно е, че е допусната техническа грешка при заснемането и посочените граници не отговарят на действителното фактическо състояние.
Като част от активната плажна ивица са включени и зони, брегова ивица, крайбрежна алея, които по своята същност не представляват места за плажуване.
В тази връзка сезираме компетентните органи като очакваме бърза и адекватна реакция каквато сме сигурни, че ще получим.
Предлагаме прекратяване на всички дейности, произтичащи от договорните отношения между наемателя “Даймънт инвест” ЕИК 203287881, представлявано от Мая Иванова и държавата - в лицето на Министерството на туризма.
Настояваме за повторно заснемане на плаж “ село Лозенец” (номер 31) от АГКК с представител на общината, кметството и членове на сдружението на хотелиерите, и установяване на реалните му граници, изключващи терени от ПИ 44094.501.294.
Заявяваме, че няма да спрем да протестираме, докато не се чуе гласа ни. Не желаем бреговата ивица - скали и хълмове над плажа да бъде усвоявана под каквато и да е форма - с временни обекти, заведения, дървени скари и други.
Борунът над гореспоменатия плаж е място , пълно с много сантиментална стойност за жителите на с. Лозенец.
Нещо повече, това е едно от малкото останали спокойни и зелени места в курорта ни.
Вярваме, че се касае за неволна грешка и очакваме да застанете на наша страна.