Бунт срещу строежа на жилищна сграда в Асеновград

Жителите на няколко съседни улици в района на железния мост в Асеновград събират подписка против строежа на многоетажна жилищна сграда. Новото строителство се намира на улица „Георги Данчов” и е част от квартал 120 в града.

Повече вижте ТУК!

По плана на Асеновград зоната попада в т. нар. охранителна зона на групови паметници на културата в „Метошка махала” и според Закона за културното наследство обектите в района притежават статут на групови недвижими културни ценности.

Според хората, строежът на кооперацията се извършва в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена защита.

Напрежението ескалира още повече и заради факта, че живеещите в съседните къщи не са уведомени за решението на Общината да разреши обединението на съседни терени, както и за началото на строителните дейности. Според живущите не е спазено и законовото разстояние между две съседни жилищни сгради.

Освен подписката, хората са изпратили сигнал и до Министерството на културата. От ведомството са категорични, че нямат информация за съгласувана проектна документация, каквито са изискванията за намеси в защитени територии. Изискана е проверка кой и при какви обстоятелства е одобрил проекта и е издал разрешението за строеж.

В отговор Общината заявява, че новостроящата се сграда по кадастралната карта на града не попада в охранителната зона в "Метошка махала" и не притежава статут на недвижим паметник на културата.

18159472_1494278407251294_501873557_o-640x360.jpg


Квартал 120 Асеновград    Свържете се с автора на петицията