ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ СЪЗДАВАНЕТО НА КАРИЕРА В РАЙОНА НА С. ЪГЛЕН

Моля, подкрепете с подписа си протеста на жителите на с. Ъглен, Луковитска община, Ловешка област срещу разкриването на кариера в землището на селото, която застрашава да остави селото без питейна вода, да разруши уникалната природа, пътищата и мостовете, да провали възможността за развитие на екотуризъм и да обрече целия район на запустение и разруха. Ето нашите аргументи:

1.            Избраното от инвеститора местоположение е точно върху карстовия масив, водните потоци от който захранват изворите Езерото и Дачовското.  Реална е опасността взривовете да прекъснат течението им. Категорично е становището на ВиК-Ловеч, че при това няма никаква възможност селото да бъде захранвано от другаде с питейна вода.

2.            Прахът от взривовете и от трошенето на скалите от карстовите водоносни слоеве над селото заплашва да отрови въздуха ни, да прогони пчелите, птиците, животните и растенията, да унищожи посевите, да покрие с бяла кора почвата, да задръсти дробовете ни. всичко това в името на егоистичното печалбарство, заради което ще се жертват здравето и имотите на ъгленчани, удобно обвито в „експертни” обяснения, че ще бъде сторено по най-хуманен и екологичен начин с най-съвременните и модерни трошачки, пробивни и пресевни машини. Достатъчни са примерите в Бежаново, Куртово Конаре и десетки други места, където тътенът от експлозиите и  ударите на пробивните машини  разтърсват всичко в околността.

3.            Тежкотоварните 50-тонни камиони, които ще транспортират скалната маса, ще разтърсват и рушат къщите и стопанските ни постройки, ще разбиват улиците, мостовете  и водопроводите, ще създадат опасности от ПТП и ще застрашат спокойния живот.

4.            Твърденията, че щели да приложат транспортна схема, с която да опазят селото и да предотвратят преминаването на камионите през ъгленските улици са непотвърдени намерения. За всички е ясно, че докато строителството достигне района на Ъглен, ще се транспортира към Боаза през Ъглен, Дерманци, Торос! Тези села ще понесат същите зловредни последици: разбити улици и водопроводи,  напукани къщи, увеличени прахови емисии със съответните белодробни заболявания, опасност от увеличаване на ПТП.

5.            Намерението е кариерата да се изгради върху земеделски земи, предимно частни:  от  817 дка, засегнати от ИП, над 623 дка (76%) са частни, 4% – общински пътища и само 162 дка са държавен горски фонд, от които 149 дка изцяло извън очертанията на засегнатите площи т.е.  държавните в границите на концесионната площ са под 2%. От частните земи собствениците получават ренти, а арендаторите ги декларират пред държавен фонд земеделие и получават не само реколта, но и субсидии. Тези доходи инвеститорът не може да компенсира с нищо!

6.            Некоректни са устните обещания (непотвърдени в доклада) за откриване на работни места в селото и помагане за благоустрояването му. Опитът от други места показва, че в най-добрия случай се назначават 1-2 пазачи, а за специализираната техника се докарват специалисти от другаде. На общественото обсъждане в Ъглен на 17.05.2016 г. на поставените въпроси къде ще регистрират фирмата си и дали ще плащат данъците си в Ъглен, колко работни места специално за ъгленчани ще открият и какви инвестиции са планирали да извършат специално в Ъглен „инвеститорите” не можаха да дадат никакъв отговор, защото просто нямат такива намерения.