ЗА КОПРИВЩИЦА!

Приятели и съграждани - никога не съм създавала подписки и ви моля да ми простите несъвършенството на тази!

Намирам за невъзможно да останем пасивни пред опита Копривщица да бъде поругана и малкотокоето може да я съхрани - а именно статута на архитектурен резерват, да й бъде отнето.

Ако споделяте несъгласието ми с решението на общинския съвет (?!) Копривщица да загуби статута си на архитектурен паметник,

моля виkoprivshtica.jpgподпишете сеБалгодаря ви!

С уважение:

Жана Караиванова