Да подкрепим проф.Лъчезар Филипов!До ръководството на БАН

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              До чл. кор. проф. дтн инж.Петър Гецов,                                                                                                       Директор на Института за космически изследвания и технологии(ИКИТ)                                                                                                                                                                                                                                                                   Копие:до акад. Юлиан Ревалски,Председател на Българската академия на науките                                                                                                                                  

 

                  Уважаеми проф.Гецов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Голямо беше нашето учудване и възмущение, когато научихме от съобщение на Пресцентъра на БАН от 9 март                   2017г. , че известният български учен проф. Лъчезар Филипов е бил наказан от Научния съвет на ИКИТ  с                           последно предупреждение за уволнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Повод за включване на този въпрос в дневния ред на Научния съвет на ИКИТ, е разпространеното в медиите                       на 20.02.2017г. отворено писмо , подписано от 67 млади български учени, в което определени медийнни                             изказвания на проф.Филипов са окачествени като" престъпление срещу българската наука"(!)                                                                                                                                                                                                                                               Авторите на писмото считат за "нелепи"и със заглавия "в разрез със световните научни норми" организираните                   от проф. Лъчезар Филипов конференции, посветени на търсенето на извънземен разум. В същото време,самите                   те признават, че въпросът за съществуването на извънземен живот е легитимен научен въпрос.                                           Къде е тогава проблемът?  Вероятно в това, че не са си направили труда да се запознаят по същество с                                 представените доклади на тези научни конференции, а съдят за тяхното съдържание единствено по                                     заглавията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Твърде странна е заявената от младите учени позиция, че проф.Филипов  не представял адекватно                                       изследователския капацитет на ИКИТ , или дори БАН. Едва ли е възможно един учен да представи капацитета                     на цял институт или академия на науките!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Особено голямо се оказа негодуванието на младите учени по повод изказванията на проф.Филипов за живот                       на Венера. В ефира на Нова телевизия Александър Куртенков от Института по астрономия (ИА) към БАН дори                       изрече неистината, че такива научни публикации  не съществували  и източник на тази информация бил                             английският таблоид "Daily Mail".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Истината е, че съществуват поне две статии в  рецензирани научни списания ,в които аргументирано е                               изложена хипотезата за наличие на живот на Венера:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ксанфомалити Л.В. Венера как естественная лаборатория для поиска жизни в условиях вьiсоких температур: о                     собьiтиях на планете 1 марта 1982 года // Астрономический вестник  - 2012. -  Т.46, N 1. - C.  44-57  ;                                                                                                                                                                                                                                   Ksanfomality L.V. Results of the new processing of images obtained from the surface of Venus in a TV experiment                         onboard the VENERA - 9 lander (1975) // Solar Sistem Research. - 2012. - No.5. - P. 364-373.                                                                                                                                                                                                                                                       Автор на статиите е виден руски  астрофизик, член на научния съвет по астробиология на Руската академия на                   науките (РАН). Статия за формите на живот на Венера е публикувана през 2012г. и в най- авторитетното руско                   научнопопулярно списание "Наука и жизнь":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ксанфомалити Л.В. Жизнь,кажется,нашли. Но не там, где искали // Наука и жизнъ. - 2012. -  N 4,5.                                                                                                                                                                                                                                        На 5-6 ноември 2016г., в гр.София бе проведена Международна научна конференция, организирана от проф.                      Лъчезар Филипов на тема: "Контакт с извънземни цивилизации и новата парадигма - бъдещето на                                      човечеството", с гост-лектор Леонид  Ксанфомалити. В изнесеният от него доклад е засегната "спорната"тема !                                                                                                                                                                                                                      Според гл.ас.Светла Цветкова (една от подписалите се  и съавтор на писмото на "младите учени") ,медийните                      изяви на проф. Филипов "уронват престижа на БАН".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Такъв вид кампания няма нищо общо със защита на науката , или на БАН като научна институция (!).                                  Твърде лесно е да бъдат извадени от контекста определени изказвания на проф. Филипов, акцентите в тях да                      бъдат изместени,(с цел манипулиране на общественото мнение) и  изнесената от него информация в медийното                  пространство да бъде обявена за "псевдонаука."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Научните спорове не се решават с "гласуване",а с аргументи!                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Считаме, протестът на 67-те "млади учени" и техните искания за отстраняване от длъжност в БАН на проф.                          Лъчезар Филипов за неоснователни. Нещо повече - подобни действия са недопустими в едно "демократично                        общество"!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В заключение, обръщаме Вашето внимание върху факта,че през 2015г. проф. Филипов е удостоен от Съюза на                    народните читалища, с наградата"Следовник на народните будители"! Това е високо обществено признание,                      което едва ли се присъжда за "лъженаука"!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              С оглед на гореизложеното, призоваваме Вас и Научния съвет на ИКИТ, да отмените наложеното на проф.                            Лъчезар Филипов наказание (последно предупреждение за уволнение), поради отсъствието на реални                                основания за налагането му!                                 


Цветелина Санкийска    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Цветелина Санкийска да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook