Възстановяване на пътните разходи за всички учители

Във връзка с публикуван проект на Наредба за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, от който става ясно, че транспортни разходи ще бъдат възстановявани само на педагогически специалисти, работещи в населени места с до 5 000 души население, изразяваме силно несъгласие с дискриминационната политика, която се мъчи да наложи МОН.
Настояваме да бъдат възстановявани транспортните разходи на всички педагогически специалисти, които работят в населени места, които са извън местоживеенето им.

Предложение №1 - В раздел Общи положения, чл.2, ал.1 изразът "в малко населено място" да бъде заменен с “чието местоживеене и месторабота са в различни населени места.”, а ал. 2 на същия член да отпадне.
Предложение №2 - В чл. 12 - в текста "възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън местоживеенето си" думата "малко" да отпадне.
Предложение №3 - Да се възстановяват транспортните разходи за градски транспорт на педагогическите специалисти, живеещи в големи градове в размер на 100%.
Предложение №4 - Да се възстановяват транспортните разходи на хоноруваните преподаватели в размер на 100 %.
Предложение №5 - Да се възстановяват транспортните разходи и на помощник-възпитателите, които пътуват от други населени места в размер на 100 %.

Мотиви:

  1. Всички пътуващи педагогически специалисти имат право на възстановяване на пътните разходи, а не само работещите в малки населени места (с до 5 000 жители). Всичко останало е поставяне в ситуация на дискриминация.
  2. За да се въвлекат млади кадри в образователната система, те не трябва да бъдат финансово ощетявани.
  3. Всички деца и ученици имат право на равен достъп до образование и обучение от квалифицирани специалисти. Пътните разходи, които понякога достигат 10 лв. на ден, биха отказали учителите от работа в отдалечените райони. Тяхната заплата и без това не е голяма, за да плащат по 200 лв. за път.
  4. В малките населени места обикновено има само едно училище, което понякога не е способно да осигури работа на всички педагогически специалисти от това населено място.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Иван Пейчев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook